แจ้งปรับราคาจำหน่ายวัคซีนสัตว์ปีก ดังต่อไปนี้
รายละเอียดตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 272/2559 เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนฝีดาษไก่ วัคซีนนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่

ที่
ชนิดวัคซีน
ขนาดบรรจุ (โด๊ส)
ราคาจำหน่ายทั่วไป ต่อโด๊ส (บาท)
ราคาจำหน่ายทั่วไป ต่อขวด (บาท)
1
วัคซีนรวมนิวคาสเซิล และหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
100
0.35
35
2
วัคซีนฝีดาษไก่
200
0.35
70

ราคาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิดโมโนวาเลนท์ (ความเข้มข้นสูง)
รายละเอียดตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 264/ 2559 เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิดโมโนวาเลนท์ (ความเข้มข้นสูง)

ที่
ชนิดวัคซีน
ขนาดบรรจุ (โด๊ส)
ราคาจำหน่ายทั่วไป ต่อโด๊ส (บาท)
ราคาจำหน่ายทั่วไป ต่อขวด (บาท)
1
วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสุกร ชนิดโมโนวาเลนท์ (ความเข้มข้นสูง)
75
10
750
2
วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ชนิดโมโนวาเลนท์ (ความเข้มข้นสูง)
20
10
200

 

==>> เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี<<==