วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

18-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

18-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ร่วมกับศูนย์เครือข่าย (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

18-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ที่ ศพก.ด้านปศุสัตว์... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

18-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงานกับ ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ ศาลากลางบ้านหนองคำ หมู่... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

18-12-2561 Hits:0 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับศูนย์เครือข่าย (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นาย…

18-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

18-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเลี้ยงแพะของ นางเสาวลักษณ์ ไชยสุวรรณ... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

18-12-2561 Hits:0 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับศูนย์เครือข่าย (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักง…

18-12-2561 Hits:2 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ร่วมกับศูนย์เครือข่าย (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรเครือข่าย... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักง…

18-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี จัดฝึกอบรมศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่ 8... Read more

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

17-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ ประจำปี... Read more

วันที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561 สำนักงาน​ปศุสั…

17-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออกออกพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลตำบลภูผาแดง ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​พิษสุนัข​บ้า​ ตาม​โครงการ​รณรงค์​ป้องกัน​โรค​พิษสุนัข​บ้า​ ประจำ​ปี​ 2561​... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

17-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอออกพื้นที่จ่ายวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ให้เเก่อาสาปศุสัตว์ ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคเฮมรายิกเซฟติกซีเมีย และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

17-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ดำเนินการประชุมอาสาปศุสัตว์ เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โค กระบือและการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์... Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพส…

13-12-2561 Hits:5 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดย นายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี นำโดย... Read more

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ…

13-12-2561 Hits:2 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจสอบติดตามปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหนองวัวซอ... Read more

วันที่​ 13 ธันวาคม​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัต…

13-12-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 13 ธันวาคม​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ มอบอุปกรณ์​การผสมเทียม​ ให้​แก่อาสาปศุสัตว์​ ในโครงการ​สร้าง​ทักษะ​เเละส่งเสริม​อาชีพ​ด้านการเกษตร​ กิจกรรม​อาสาปศุสัตว์​เพื่อ​การพัฒนา​อาชีพ​เเก่เกษตรกร​รายย่อย ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ... Read more

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

13-12-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอออกพื้นที่จ่ายวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ให้เเก่อาสาปศุสัตว์ ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมียและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่... Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

13-12-2561 Hits:2 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ร่วมออกหน่วยศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ให้บริการจ่ายวัคซีนสำหรับสัตว์ปีก/ยาถ่ายพยาธิ/เอกสารแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ที่ บ้านนาฝาย... Read more

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

13-12-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ร่วมกิจกรรมวันดินโลก โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์... Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

13-12-2561 Hits:2 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ร่วมออกหน่วยศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ให้บริการจ่ายวัคซีนสำหรับสัตว์ปีก/ยาถ่ายพยาธิ/เอกสารแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ที่ บ้านเหล่า... Read more

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ…

11-12-2561 Hits:9 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต... Read more

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

11-12-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านนามั่ง ต.บ้านยวด และโรงเรียนบ้านดอนบาก... Read more

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

11-12-2561 Hits:2 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่จ่ายวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ให้เเก่อาสาปศุสัตว์ ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย... Read more

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายกำพล วุฒิวิชญาน…

07-12-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายกำพล วุฒิวิชญานันต์ ปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ได้ดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการขอต่อใบอนุญาต (รายเดิม)... Read more

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.30…

07-12-2561 Hits:2 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.30 น. นายเศรษฐา... Read more

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

07-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ออกพื้นที่ดำเนินการจ่ายวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 1/2562 ให้แก่สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ อำเภอศรีธาตุ... Read more

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสิ…

07-12-2561 Hits:4 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร จำนวน... Read more

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

07-12-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่จ่ายวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ให้เเก่อาสาปศุสัตว์ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย และทำลายซื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง... Read more

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

07-12-2561 Hits:5 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอออกพื้นที่จ่ายวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย รอบที่ 1/2562  ... Read more

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายวัฒนา วุฒิชาติ …

07-12-2561 Hits:4 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายวัฒนา วุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ไปบันทึกรายการนานาสาระฯที่ ร้านนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง... Read more

วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว…

07-12-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ งานประจำปี 2561 ประกอบด้วย ไก่ไข่... Read more

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายสิธิชัย จินดาหล…

04-12-2561 Hits:16 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

03-12-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ร่วมตรวจสอบขออนุญาตใช้สถานที่เล่นพนันชนไก่ (ต่ออายุ) ประจำปี 2562 ณ... Read more

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

03-12-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน หมู่ 6 ตำบลหนองอ้อ... Read more

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว…

27-11-2561 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุดรธานี ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ อบต.บ้านแดง... Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. น…

23-11-2561 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวดารารัตน์ ศรีอุดร ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์... Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว…

23-11-2561 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม นำโดย นายอำนาจ นรสาร ปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม ร่วมกับ... Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว…

23-11-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง ดำเนินการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนสังกัด ตชด.และ สพฐ... Read more

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว…

21-11-2561 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกฝึกอบรมนักเรียน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2562 จำนวน... Read more

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสรรเสริญ เจร…

21-11-2561 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ ดำเนินงานจัดฝึกอบรมให้ความรู้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน แก่ครูผู้รับผิดชอบ จำนวน... Read more

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว…

21-11-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน และครู ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2562... Read more

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว…

21-11-2561 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายอัษฐพล ปริย…

21-11-2561 Hits:11 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  นายอัษฐพล ปริยวงศ์สกุล และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์​อำเภอ​เพ็ญ​ ออกตรวจสอบ​ร้านขายอาหารสัตว์​ในพื้นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news62/n62-29/{/gallery} Read more

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัต…

13-11-2561 Hits:17 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตามโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวและมอบเวชภัณฑ์แก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news62/n62-28/{/gallery} ... Read more

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพ…

08-11-2561 Hits:31 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดูแลสุขภาพ ให้แก่สุนัขแมวในโรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม... Read more

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

06-11-2561 Hits:17 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดยนายชาญวิทย์ ทองแสน ออกดำเนินการSwab ไก่งวงของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านหนองสระหนาย... Read more

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00…

05-11-2561 Hits:29 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโสรักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:18 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ อบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และประสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ แก่หัวหน้าส่วนราชการ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอศรีธาตุ... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อชี้แจงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ... Read more

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่ม…

02-11-2561 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK-E)... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ…

02-11-2561 Hits:9 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ร่วมดำเนินการแก้ปัญหากลิ่นรบกวนจากการเลี้ยงปศุสัตว์และกลิ่นรบกวนจากเหตุอื่นๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมเขตฯ... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤศจิกา​ยน และประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2562... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:13 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤศจิกา​ยน และประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2562... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้ความรู้เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2561 และประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี2562... Read more

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

02-11-2561 Hits:11 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเครื่องอัดฟางให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านยวด โดยท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านยวด อำเภอสร้างคอม... Read more

วันที่​ 1 พฤศจิกายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสั…

02-11-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 1 พฤศจิกายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออกตรวจผู้​ประกอบ​การค้าเนื้อ ตลาดนัดคลองถม​ พื้นที่​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ จังหวัด​อุดรธานี​ {gallery}/news62/n62-15/{/gallery} Read more

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุ…

01-11-2561 Hits:11 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานประชุมชี้แจง เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ... Read more

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

01-11-2561 Hits:11 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ​ จัดอบรมเกษตรกร​ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย​ เรื่องการควบคุมป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร​ ณ ​ห้องประชุมพุตตาล​ ชั้น2... Read more

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

31-10-2561 Hits:13 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

30-10-2561 Hits:12 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ฝึกอบรมตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และตัวแทนผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

26-10-2561 Hits:19 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า... Read more

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

16-10-2561 Hits:16 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีโนนแดง บ้านลานเต ม.7... Read more

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น…

12-10-2561 Hits:16 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย กรอกยาถ่ายพยาธิ... Read more

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

10-10-2561 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงา…

10-10-2561 Hits:17 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ออกตรวจติดตามการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ปี 2562 ณ พื้นที่อำเภอศรีธาตุ... Read more

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเ…

10-10-2561 Hits:19 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ นำโดย นายกวีไชย มูลทรา ลงพื้นที่ให้ความรู้แนะนำ การทำวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์... Read more

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จัง…

09-10-2561 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้…

05-10-2561 Hits:16 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว เข้าเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อน้องฟ้าฟาร์ม ของนายบัญชา-นางสาวฉันทนี โคตโคตร เลขที่ 165... Read more

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จัง…

05-10-2561 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จัง…

04-10-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

25-09-2561 Hits:19 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เทศบาลตำบลกุดจับ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า... Read more

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

19-09-2561 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

19-09-2561 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านนามั่ง ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

17-09-2561 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่​ 13 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัต…

13-09-2561 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 13 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 5... Read more

วันที่​ 12 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัต…

12-09-2561 Hits:51 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 12 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 11... Read more

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ปฏิบัติ…

12-09-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ปฏิบัติงานทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก ตามโครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 1- 10 กันยายน 2561... Read more

วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

11-09-2561 Hits:52 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัว web application “UDON... Read more

วันที่​ 10 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัต…

10-09-2561 Hits:31 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่​ 10 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ ในพื้นที่​หมู่​ที่ 9... Read more

วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

10-09-2561 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่​ 7 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว…

07-09-2561 Hits:19 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 7 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 6... Read more

วันที่ 7 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงา…

07-09-2561 Hits:43 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกตรวจเยี่ยมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มย่อย ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการกลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน... Read more

วันที่​ 6 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว…

06-09-2561 Hits:50 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 6 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 6... Read more

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

06-09-2561 Hits:20 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

05-09-2561 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว มอบหมาย นายธีรภัทร์ ภิรมย์เชย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแก่กลุ่มเกษตรกรแม่บ้าน... Read more

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

05-09-2561 Hits:17 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความรู้แนะนำและมอบใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news61/n61-128/{/gallery}... Read more

วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

04-09-2561 Hits:38 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ…

04-09-2561 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์ธเนศ …

31-08-2561 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับนายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ... Read more

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์ธเนศ …

24-08-2561 Hits:35 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์การบริการส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี... Read more

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

23-08-2561 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

21-08-2561 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

20-08-2561 Hits:55 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดย นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และคณะข้าราชการ... Read more

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

17-08-2561 Hits:61 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

17-08-2561 Hits:115 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ/ ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์/กรมประมง/กรมวิชาการเกษตร ร่วมดำเนินการ เข้าตรวจสอบ ร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ... Read more

วันที่ 17 สงหาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น…

17-08-2561 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 17 สงหาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง ร่วมกับชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ กรมประมง... Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15 …

17-08-2561 Hits:32 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15 .00 น... Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.0…

17-08-2561 Hits:29 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์... Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 - 17.3…

17-08-2561 Hits:41 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 - 17.30 น. ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์/... Read more

นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสา…

17-08-2561 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ มอบหมายให้ นายสรรเสริญ เจริญตะคุ... Read more

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

15-08-2561 Hits:38 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

10-08-2561 Hits:53 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

09-08-2561 Hits:31 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลอูบมุง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอูบมุง ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า... Read more

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

09-08-2561 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์   จำนวน... Read more

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

09-08-2561 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์   จำนวน... Read more

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

08-08-2561 Hits:32 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการ 1... Read more

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

07-08-2561 Hits:35 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการ 1... Read more

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่อาสาปศุ…

07-08-2561 Hits:42 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค กระบือ ณ... Read more

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

07-08-2561 Hits:65 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดป่าโคกลาด... Read more

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ…

03-08-2561 Hits:47 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ (Monitoring Plan) ตับสุกร... Read more

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

02-08-2561 Hits:49 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์และแจกเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ในคลินิกปศุสัตว์ โครงการออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่... Read more

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

01-08-2561 Hits:41 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงแหว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค... Read more

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

26-07-2561 Hits:46 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พื้นเมือง กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 2... Read more

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

20-07-2561 Hits:52 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ณ... Read more

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

19-07-2561 Hits:37 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี อบรมเกษตรกรตามโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกร เพื่อการป้องกันโรคและการประเมินสถานะโรค PRRS... Read more

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัต…

18-07-2561 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นำโดย นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์... Read more

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลโนนหวาย…

17-07-2561 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนหวาย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ... Read more

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

16-07-2561 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร... Read more

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

16-07-2561 Hits:33 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามกีฬาชนไก่คาราบาวแดง... Read more

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

16-07-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร... Read more

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัต…

16-07-2561 Hits:48 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต เข้าสุ่มเก็บปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกร เพื่อตรวจหาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ จำนวน... Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

12-07-2561 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหานโดยนายชาญวิทย์ ทองแสน เป็นวิทยากรตามโครงการสร้างทักษะอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยด้านปศุสัตว์ ภาคเช้า ที่บ้านบ่อปัทม์... Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

12-07-2561 Hits:45 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 จำนวน... Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

11-07-2561 Hits:34 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลพันดอน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ณ... Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

11-07-2561 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร... Read more

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานปศุสัต…

05-07-2561 Hits:58 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร... Read more

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

05-07-2561 Hits:49 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหนองหาน และเพ็ญ เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะสุกร... Read more

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

03-07-2561 Hits:64 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วย DHHU ศรีธาตุ และชมรมสัตวแพทย์อุดรธานี ปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว... Read more

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

01-07-2561 Hits:49 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อโรคหาโรคแท้งติดต่อ โรควัณโรค... Read more

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ปศุสัตว์อำเภอศรี…

29-06-2561 Hits:69 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุมอบหมายให้ นายธนากร ประสมศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย... Read more

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสั…

28-06-2561 Hits:233 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์... Read more

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

26-06-2561 Hits:61 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก จัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ตำบลบ้านหยวก... Read more

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

26-06-2561 Hits:60 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

26-06-2561 Hits:48 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 10 คน ณ... Read more

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

22-06-2561 Hits:58 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมจัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์... Read more

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

22-06-2561 Hits:97 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (โคนม) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองวัวซอ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ... Read more

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

22-06-2561 Hits:74 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ตำบลสีออ โดยได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงและการสุขาภิบาลโคเนื้อ โรคที่สำคัญในโคเนื้อและการป้องกันรักษา... Read more

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

22-06-2561 Hits:57 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ อำเภอโนนสะอาด... Read more

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

21-06-2561 Hits:52 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์) อำเภอหนองวัวซอ... Read more

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นา…

21-06-2561 Hits:49 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุส…

14-06-2561 Hits:77 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 มิถุนายน 2561     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์... Read more

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

14-06-2561 Hits:55 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย (ปศุสัตว์ OK)... Read more

นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสา…

13-06-2561 Hits:44 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

04-06-2561 Hits:67 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม... Read more

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

24-05-2561 Hits:67 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับอำเภอน้ำโสม ได้ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ บริการงานด้านปศุสัตว์ ในเขตท้องที่บ้านนาเก็น ตำบลหนองแวง... Read more

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

24-05-2561 Hits:250 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดคอกไก่ไข่ คอกไก่พื้นเมือง คอกเป็ดเทศ (เครือข่าย ศพก.)... Read more

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

23-05-2561 Hits:57 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม รอบที่ 2/2561 บ้านโนนสมบูรณ์... Read more

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

23-05-2561 Hits:51 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดย นายชาญวิทย์ ทองแสน และผู้ช่วยสัตวแพทย์อำเภอหนองหาน ออกดำเนินการเจาะเลือดโคนม... Read more

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

22-05-2561 Hits:57 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกสูง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน ที่บ้านหนองตาใกล้... Read more

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ…

21-05-2561 Hits:60 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี... Read more

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-05-2561 Hits:54 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม รอบที่ 2/2561 บ้านแสงบูรพา... Read more

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

11-05-2561 Hits:72 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ของนางณัฏฐนันท์ วรรณคีรี 191... Read more

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอกู่แ…

11-05-2561 Hits:41 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว มอบหมาย ผู้ช่วยสัตวแพทย์และ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก ไปตรวจเยี่ยมติดตามและพบปะเกษตรกรผู้ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี... Read more

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

10-05-2561 Hits:51 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกเยี่ยมพบปะเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เครือข่าย... Read more

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง …

10-05-2561 Hits:109 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)... Read more

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 07.00 …

09-05-2561 Hits:93 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 07.00 - 12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว... Read more

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

07-05-2561 Hits:75 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกปฏิบัติงาน พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 3/2561... Read more

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์ยรรยง …

07-05-2561 Hits:138 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ตรวจติดตามตรวจต่ออายุ... Read more

วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

27-04-2561 Hits:128 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ออกร่วมให้บริการโครงการอำเภอกุมภวาปียิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีมงคล ม.1 ต... Read more

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ป…

26-04-2561 Hits:163 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

       วันที่ 25 เมษายน 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)... Read more

วันที่ 25 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงา…

25-04-2561 Hits:74 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 25 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ออกบริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า 13 หมู่บ้าน... Read more

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั…

23-04-2561 Hits:48 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

        วันนี้ (20 เม.ย.2561) เวลา 16.10 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังห้องประชุมทุ่งศรีเมือง... Read more

วันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

20-04-2561 Hits:62 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานีร่วมกับเทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ... Read more

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั…

20-04-2561 Hits:109 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

      เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2561 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี... Read more

วันที่ 23 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

23-03-2561 Hits:110 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมกับเทศบาลตำบลสร้างคอม เปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า )โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวอายุตั้งแต่... Read more

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

22-03-2561 Hits:124 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ออกปฏิบัติงานทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (ติดเบอร์หู) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ตรวจการตั้งท้อง ฉีดยาบำรุงและ... Read more

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

21-03-2561 Hits:72 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ร่วมกับ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาด-โพธิ์คำ... Read more

วันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

14-03-2561 Hits:235 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ สำนักงานเทศบาลตำบลคำบง และคณะสัตวแพทยศาสตร์... Read more

วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

14-03-2561 Hits:106 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ร่วมออกให้บริการโครงการอำเภอกุมภวาปียิ้มเคลื่ิอนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ม.7 ต... Read more

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์แ…

09-03-2561 Hits:93 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... Read more

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเ…

08-03-2561 Hits:188 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี2561 มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการ เข้าร่วม โดยมีนายถาวร สังขะมาน... Read more

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จัง…

08-03-2561 Hits:285 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี หน่วย DHHU... Read more

วันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์แ…

07-03-2561 Hits:111 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... Read more

วันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์แ…

07-03-2561 Hits:80 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... Read more

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ปศุสั…

07-03-2561 Hits:95 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ตอนสุนัขเพศผู้... Read more

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. …

27-02-2561 Hits:80 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว... Read more

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายธเนศ ถวิลหว…

14-02-2561 Hits:98 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ปศุสัตว์ปลอดภัย... Read more

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12…

14-02-2561 Hits:101 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ได้ร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่เกษตรกรผู้ยากจนและด้อยโอกาส... Read more

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายธเนศ ถวิลหว…

12-02-2561 Hits:105 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ หลักสูตร... Read more

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. …

12-02-2561 Hits:110 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว... Read more

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ป…

09-02-2561 Hits:105 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ได้ร่วมเป็นวิทยากรขบวนการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ณ... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

09-02-2561 Hits:106 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกปฏิบัติงาน เจาะเลือดตรวจโรคในโคนม... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

09-02-2561 Hits:75 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วม ประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแผนงานกรมปศุสัตว์ ทั้งด้านการป้องกันโรคสัตว์ปีก... Read more

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. น…

09-02-2561 Hits:97 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายมานพ กุศลยัง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. น…

09-02-2561 Hits:77 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

09-02-2561 Hits:206 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง พร้อมด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อนายูง ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ การอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 03.30 น. น…

09-02-2561 Hits:83 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 03.30 น. นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว... Read more

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ส…

07-02-2561 Hits:112 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกตรวจติดตามสถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง/ไก่ชน เก็บตัวอย่าง... Read more

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมที่ว่…

07-02-2561 Hits:105 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนายูง นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง ได้รับเชิญจาก... Read more

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

07-02-2561 Hits:100 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ กลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกปฏิบัติงาน เจาะเลือดตรวจโรคในโคนม... Read more

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น…

07-02-2561 Hits:104 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

06-02-2561 Hits:187 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2561 มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการ เข้าร่วม โดยมีนายถาวร... Read more

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

06-02-2561 Hits:108 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ช่วยงานบริการด้านสัตวแพทย์ และ เจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพฯ ให้ไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก... Read more

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

06-02-2561 Hits:218 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากไก่พื้นเมือง/ไก่ชน สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรคในเขต ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี... Read more

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนั…

01-02-2561 Hits:83 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร ในพื้นที่ ต.อูบมุง และต.กุดหมากไฟ... Read more

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

01-02-2561 Hits:91 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อชี้แจงเจาะเลือดตรวจโรคประประจำปี ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์... Read more

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

01-02-2561 Hits:97 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต... Read more

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

19-01-2561 Hits:136 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

18-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (การให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าและโรคปากและเท้าเปื่อย การตอนและทำหมันถาวรในสุนัขและแมว) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศเมีย 11 ตัว แมว เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวม...

Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

18-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ร่วมกับศูนย์เครือข่าย (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย จำนวน 11 ราย ณ ศูนย์เครือข่าย (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ นายคำมี คำจันดา หมู่ที่1 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news62/n62-71/{/gallery}

Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

18-12-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ที่ ศพก.ด้านปศุสัตว์ ปี 2561 ณ บ้านนายสมรักษ์ มุกพิลา มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม 11 ราย {gallery}/news62/n62-70/{/gallery}

Read more
 
 

salary3  07mail eoperation 08IDP icon accenergy   regislives book gov  icon chang fram

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

172143
วันนี้วันนี้4
เมื่อวานเมื่อวาน262
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้450
เดือนนี้เดือนนี้3443
รวมรวม172143
Highest 07-01-2018 : 282