ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ลว 8 ส.ค.60

 

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรและประมง กิจกรรมหลัก : Exotic Agriculture  กิจกรรมย่อย: การผลิตโคลูกผสมวากิว งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 ลว 8 มิ.ย.60 

 

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ลว 24 เม.ย.60

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลว 10 ม.ค.60

ประกาศจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

07mail eoperation 08IDP acc60 11     varaprovince regislives     energy

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

88205
วันนี้วันนี้63
เมื่อวานเมื่อวาน266
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้783
เดือนนี้เดือนนี้3358
รวมรวม88205
Highest 12-30-2016 : 284