New -ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 26 ม.ค.61 

 

New -ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 19 ม.ค.61 

 

*************************************************************

 

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ลว 8 ส.ค.60

 

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรและประมง กิจกรรมหลัก : Exotic Agriculture  กิจกรรมย่อย: การผลิตโคลูกผสมวากิว งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 ลว 8 มิ.ย.60 

 

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ลว 24 เม.ย.60

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลว 10 ม.ค.60

ประกาศจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

salary3  07mail eoperation 08IDP jan61energy   regislives book gov     

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

106100
วันนี้วันนี้18
เมื่อวานเมื่อวาน253
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้959
เดือนนี้เดือนนี้5515
รวมรวม106100
Highest 12-30-2016 : 284