n110

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ร่วมประชุมเตรียมการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ร่วมกับ ทต.กู่แก้ว ผู้นำท้องที่ อสม.อาสาปศุสัตว์ โดยกำหนดสำรวจสัตว์ จัดซื้อวัคซีนและปฎิบัติงานตามแผนภายในเดือนพฤษภาคม 60 ต่อไป


 
 

salary3  07mail eoperation 08IDP jan61energy   regislives book gov     

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

105119
วันนี้วันนี้58
เมื่อวานเมื่อวาน264
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1641
เดือนนี้เดือนนี้4534
รวมรวม105119
Highest 12-30-2016 : 284