n110

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ร่วมประชุมเตรียมการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ร่วมกับ ทต.กู่แก้ว ผู้นำท้องที่ อสม.อาสาปศุสัตว์ โดยกำหนดสำรวจสัตว์ จัดซื้อวัคซีนและปฎิบัติงานตามแผนภายในเดือนพฤษภาคม 60 ต่อไป


 
 

07mail eoperation 08IDP  acc60 9    varaprovince regislives     energy

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

74453
วันนี้วันนี้12
เมื่อวานเมื่อวาน224
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1172
เดือนนี้เดือนนี้3722
รวมรวม74453
Highest 12-30-2016 : 284