วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ)โดยกรมปศุสัตว์มอบอำนาจให้ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อโคเนื้อ เพศเมีย จำนวน 50 ตัว ในราคาตัวละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท เพื่อมอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ 10 ราย ๆ ละ 5 ตัว ในวันนี้ นัดจ่ายเงินค่าแม่โคเนื้อ ให้แก่ผู้ขายโคเนื้อ และทำสัญญาสัญญายืมโค เพื่อการผลิตโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ) ให้แก่เกษตรกรทั้ง 10 ราย

 


 
 

07mail eoperation 08IDP acc60 11     varaprovince regislives     energy

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

88203
วันนี้วันนี้61
เมื่อวานเมื่อวาน266
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้781
เดือนนี้เดือนนี้3356
รวมรวม88203
Highest 12-30-2016 : 284