n120

เมื่อวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ กุดจับ ศรีธาตุ และโนนสะอาด ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพภายใต้กิจกรรม การผลิตโคลูกผสมวากิว งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปี 2560 (เพิ่มเติม) เป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 200 ราย แบ่งการฝึกอบรมเป็น 10 รุ่นๆละ 20 ราย ระยะเวลาฝึกอบรมรุ่นละ 1 วัน ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่ฝึกอบรมที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด จำนวน 4 รุ่น และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานีจำนวน 6 รุ่น

 


 
 

07mail eoperation 08IDP acc60 11     varaprovince regislives     energy

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

88202
วันนี้วันนี้60
เมื่อวานเมื่อวาน266
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้780
เดือนนี้เดือนนี้3355
รวมรวม88202
Highest 12-30-2016 : 284