อินโฟกราฟิก

22-03-2561 Hits:353 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

{gallery}/info/info/{/gallery}

Read more

n120

เมื่อวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ กุดจับ ศรีธาตุ และโนนสะอาด ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพภายใต้กิจกรรม การผลิตโคลูกผสมวากิว งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปี 2560 (เพิ่มเติม) เป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 200 ราย แบ่งการฝึกอบรมเป็น 10 รุ่นๆละ 20 ราย ระยะเวลาฝึกอบรมรุ่นละ 1 วัน ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่ฝึกอบรมที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด จำนวน 4 รุ่น และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานีจำนวน 6 รุ่น

 


 
 

salary3  07mail eoperation 08IDP july61energy   regislives book gov     

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

154394
วันนี้วันนี้219
เมื่อวานเมื่อวาน227
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้624
เดือนนี้เดือนนี้5482
รวมรวม154394
Highest 07-01-2018 : 282