วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายประดิษฐ์ ปลัดศรีช่วย ปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สนง.ปศอ.เพ็ญ ไปตรวจสุขภาพสัตว์ แนะนำการปลูกหญ้าอาหารสัตว์และติดไมโครชิพซึ่งเกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้มีหมายเลขในลูกเกิดกระบือเพื่อควบคุมและมีข้อมูลจำนวนกระบือ ควบคุมจำนวนการเคลื่อนย้ายกระบือเข้าโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะกระบือเพศเมีย ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2558 ตำบลนาพู่ จำนวน 3 กลุ่ม,ตำบลเชียงหวาง จำนวน 2 กลุ่มและตำบลบ้านธาตุ จำนวน 1 กลุ่ม รวม 6 กลุ่มๆละ 10 ราย รวม 60 ราย โดยกลุ่มขอสินเชื่อ ธกส.สาขาเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จัดหาแม่กระบือ กลุ่มละ 20 ตัวๆละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 2%/ปี และใช้คืนในะยะเวลาที่โครงการกำหนด พร้อมได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 


 
 

salary3  07mail eoperation 08IDP jan61energy   regislives book gov     

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

105120
วันนี้วันนี้59
เมื่อวานเมื่อวาน264
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1642
เดือนนี้เดือนนี้4535
รวมรวม105120
Highest 12-30-2016 : 284