n156

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายประดิษฐ์ ปลัดศรีช่วย แจ้งให้ นายสุวรรณ ประเสริฐแก้ว อาสาปศุสัตว์ที่ปศุสัตว์อำเภอเสนอให้รับเลี้ยงโคเพศเมีย จำนวน 5 ตัว นำมาเลี้ยง ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ของกรมปศุสัตว์ จากอำเภอหนองหาน เพื่อเลี้ยงบนพื้นที่ที่เตรียมไว้แล้ว ปลูกหญ้าเลี้ยงโค ไม่ต่ำกว่า 5 ไร่,มีน้ำสะอาดให้โคกิน,มีระบบน้ำในแปลงหญ้า,มีคอกเลี้ยงโคที่มั่นคงแข็งแรงและปฎิบัติตามสัญญายืมเลี้ยงของกรมปศุสัตว์โดยเคร่งครัด โดยเกษตรกรผู้เลี้ยง จะต้องคืนลูกเกิดโคตัวแรกให้โครงการ ภายในระยะเวลายืม 5 ปีและกรมปศุสัตว์จะมอบ แม่โคและลูกเกิดตั้งแต่ตัวที่สองขึ้นไปทั้งหมดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรตามสัญญายืมต่อไป

 


 
 

salary3  07mail eoperation 08IDP jan61energy   regislives book gov     

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

105121
วันนี้วันนี้60
เมื่อวานเมื่อวาน264
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1643
เดือนนี้เดือนนี้4536
รวมรวม105121
Highest 12-30-2016 : 284