n169

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายประดิษฐ์ ปลัดศรีช่วย ข้าราชการบำนาญ ได้ประสานเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และได้รับความเดือดร้อนจากอุทุกภัยที่ผ่านมา จำนวน 199 ราย ให้มาลงลายมือชื่อรับเงิน จากกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยนายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ เป็นผู้อำนวยการให้เกษตรกร ณ หอประชุม อบต.นาบัว/อบต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี พร้อม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์คุณสมบัติเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ให้เกษตรกรได้เข้าใจทุกราย ซึ่งเงินช่วยเหลือทางราชการจะโอนเงินเข้าบัญชี ธกส.ตามจำนวนที่ให้การช่วยเหลือตามข้อมูลรายงานที่เกษตรกรรายงาน ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการให้การช่วยเหลือ พร้อมนี้เกษตรกรได้เข้าใจและเดินทางกลับที่พักด้วยความยินดีทุกรายและได้รับความร่วมมือจากนายก อบต/เจ้าหน้าที่ทั้งสองแห่งด้วยดี

 


 
 

salary3  07mail eoperation 08IDP jan61energy   regislives book gov     

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

105121
วันนี้วันนี้60
เมื่อวานเมื่อวาน264
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1643
เดือนนี้เดือนนี้4536
รวมรวม105121
Highest 12-30-2016 : 284