n212

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
Good Farming Management (GFM)

กรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายให้มีการขับเคลื่อนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ ที่เหมาะสม Good Farming Mangement (GFM) เพื่อยกระดับและผลักดันให้ฟาร์มปศุสัตว์รายย่อยให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการลดปัญหาจากโรคระบาด และส่งเสริมให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายในดำเนินการ ในสัตว์ปีกพื้นเมือง, โคนม,แพะเนื้อ,โคเนื้อ,กระบือ,สุกร,แกะเนื้อ เป็นต้น
ดังนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ Good Farming Mangement (GFM) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สำหรับเกษตรกรรายใดที่ได้รับการรับรองเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ ที่เหมาะสม Good Farming Mangement (GFM) จะมีอายุการรับรอง ๒ ปี และได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในขั้นตอนต่อไปจากกรมปศุสัตว์

เอกสารแนบ <==คลิ๊ก


 
 

07mail eoperation 08IDP acc60 12   energy   regislives     

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

97593
วันนี้วันนี้227
เมื่อวานเมื่อวาน239
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1178
เดือนนี้เดือนนี้4804
รวมรวม97593
Highest 12-30-2016 : 284