n221

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2561 โดยมีนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอสร้างคอม เป็นประธาน ส่วนกิจกรรมด้านปศุสัตว์ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการสนับสนุน จาก อบต.นาสะอาด จำนวน 500 โด๊ส และมีการแจกวัคซีนและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก
ณ อบต.นาสะอาด ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โดยมีผู้มารับการบริการจำนวน 90 ราย