n236

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านคำหมากคูณ ม.4 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โดยเป็นอาสาปศุสัตว์ที่เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 3 คน รวม 27 คน

 

 


 
 

07mail eoperation 08IDP acc60 12   energy   regislives     

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

97594
วันนี้วันนี้228
เมื่อวานเมื่อวาน239
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1179
เดือนนี้เดือนนี้4805
รวมรวม97594
Highest 12-30-2016 : 284