n239

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ออกติดตามการเฝ้าระวังควบคุมโรคในสัตว์ปีก โดยการสอบถามข้อมูลสัตว์ปีกป่วย-ตาย และให้คำแนะนำป้องกันสัตว์ปีกป่วย อ่อนแอจากสภาวะอากาศที่หนาวจัด อุณหภูมิ วัดได้เมื่อเช้านี้ 8 องศาเซลเซียส โดยให้ฟาร์มสัตว์ปีกโครงการ 9101 ลดระดับและปิดม่านกันลมในช่วงกลางคืน และช่วงกระแสลมหนาวแรง ส่วนช่วงกลางวันให้สัตว์ปีกได้ออกกำลังกายในที่แจ้งเพื่อรับความอบอุ่นจากแสงแดด และนำเข้าอาคารขังเลี้ยงก่อนเวลา 16.00 น. เป็นประจำทุกวัน พร้อมติดตามตรวจให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยในพื้นที่ตำบลโนนทองและตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี