n242

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศสัตว์ ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) แก่เจ้าของ ศพก. และเจ้าของเครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ รวม 40 คน หลักสูตร“การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์” ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์เรืองแสง กิจเจริญปัญญา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) โดยคาดว่าเจ้าของศพก.และเครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ ในแต่ละอำเภอ จะสามารถดำเนินการพัฒนาฟาร์มเข้าสู่ระบบ GFM เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้

 


 
 

07mail eoperation 08IDP acc60 12   energy   regislives     

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

97593
วันนี้วันนี้227
เมื่อวานเมื่อวาน239
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1178
เดือนนี้เดือนนี้4804
รวมรวม97593
Highest 12-30-2016 : 284