n8

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุม

 


 
 

07mail eoperation 08IDP acc60 12   energy   regislives     

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

97593
วันนี้วันนี้227
เมื่อวานเมื่อวาน239
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1178
เดือนนี้เดือนนี้4804
รวมรวม97593
Highest 12-30-2016 : 284