วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

13-03-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุงโคเนื้อ ตรวจการตั้งท้องโค โครงการลดพื้นที่ทำนาเพื่อประกอบอาชีพปศุสัตว์(โคเนื้อ) ในพื้นที่ ม.7 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เกษตกรจำนวน 5 ราย {gallery}/news62/n62-123/{/gallery}

Read more

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพ…

13-03-2562 Hits:8 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี {gallery}/news62/n62-122/{/gallery}

Read more

วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 น.สพ. อุเทน หมั…

13-03-2562 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 น.สพ. อุเทน หมั่นจิตร เก็บตัวอย่างเลือด   ซีรั่ม อุจจาระ ในแพะ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสำรวจและเฝ้าระวังปัญหาเรื่องสุขภาพ จำนวน 4 ฟาร์ม รวมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบโรค Brunella และCAE ของแพะศูนย์การเรียนรู้บ้านตาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี {gallery}/news62/n62-121/{/gallery}

Read more

n14

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติราชการร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลสัญจร ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยหาญใจ หมู่ที่ 3 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ดำเนินงานขอความร่วมมือ/ถือปฏิบัติดังนี้
1. กิจกรรมป้องกันโรค

2.กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

3.GFM โคเนื้อ 10 ราย ไก่พื้นเมือง 10 ราย

4.สำรวจข้อมูลฯสุกร ในพื้นที่

5.การดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัว 2,232 ครัวเรือน

6.สำรวจและติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี2560-61

7.สำรวจเกษตรกรผู้ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์หรือหน่อพันธุ์หรือเสบียงสัตว์(หญ้าฟ่อน)จำหน่าย 97 ราย

 


 
 

salary3  07mail eoperation 08IDP icon accenergy   regislives book gov  icon chang fram

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

187873
วันนี้วันนี้145
เมื่อวานเมื่อวาน85
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้202
เดือนนี้เดือนนี้4163
รวมรวม187873
Highest 07-01-2018 : 282