n14

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติราชการร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลสัญจร ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยหาญใจ หมู่ที่ 3 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ดำเนินงานขอความร่วมมือ/ถือปฏิบัติดังนี้
1. กิจกรรมป้องกันโรค

2.กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

3.GFM โคเนื้อ 10 ราย ไก่พื้นเมือง 10 ราย

4.สำรวจข้อมูลฯสุกร ในพื้นที่

5.การดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัว 2,232 ครัวเรือน

6.สำรวจและติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี2560-61

7.สำรวจเกษตรกรผู้ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์หรือหน่อพันธุ์หรือเสบียงสัตว์(หญ้าฟ่อน)จำหน่าย 97 ราย

 


 
 

salary3  07mail eoperation 08IDP jan61energy   regislives book gov     

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

105122
วันนี้วันนี้61
เมื่อวานเมื่อวาน264
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1644
เดือนนี้เดือนนี้4537
รวมรวม105122
Highest 12-30-2016 : 284