n15

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดภายในพื้นที่วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) สุนัข จำนวน 21 ตัว แมว จำนวน 5 ตัว แล้วนำสุนัขจรจัดที่ผ่าตัดทำหมันแล้วเข้าสถานสงเคราะห์สุนัข จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวนทั้งสิ้น 12 ตัว

 


 
 

salary3  07mail eoperation 08IDP jan61energy   regislives book gov     

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

105123
วันนี้วันนี้62
เมื่อวานเมื่อวาน264
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1645
เดือนนี้เดือนนี้4538
รวมรวม105123
Highest 12-30-2016 : 284