วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

13-03-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุงโคเนื้อ ตรวจการตั้งท้องโค โครงการลดพื้นที่ทำนาเพื่อประกอบอาชีพปศุสัตว์(โคเนื้อ) ในพื้นที่ ม.7 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เกษตกรจำนวน 5 ราย {gallery}/news62/n62-123/{/gallery}

Read more

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพ…

13-03-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี {gallery}/news62/n62-122/{/gallery}

Read more

วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 น.สพ. อุเทน หมั…

13-03-2562 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 น.สพ. อุเทน หมั่นจิตร เก็บตัวอย่างเลือด   ซีรั่ม อุจจาระ ในแพะ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสำรวจและเฝ้าระวังปัญหาเรื่องสุขภาพ จำนวน 4 ฟาร์ม รวมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบโรค Brunella และCAE ของแพะศูนย์การเรียนรู้บ้านตาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี {gallery}/news62/n62-121/{/gallery}

Read more

news   

 

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2561 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ
ในการนี้ ทอดพระเนตรศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างขึ้นบนพื้นที่ 20 ไร่ ภายในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ เมื่อเดือนเมษายน 2560 แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2560 และเปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม 2561 โดยเป็นจังหวัดแรกที่สร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดแล้วเสร็จ จาก 5 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอุดรธานี ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อรองรับสุนัขจรจัด สุนัขป่วย สุนัขพิการ และสุนัขถูกทอดทิ้งในจังหวัดอุดรธานี เป็นการควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดและโรคที่เกิดจากสุนัข เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โดยสามารถรองรับสุนัขได้จำนวน 150 ตัว ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 4 คน และมีสุนัขจรจัดในการดูแล 58 ตัว
ภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและห้องผ่าตัด อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ อาคารที่พักสัตว์ใหม่ อาคารคอกสัตว์เก่า อาคารคอกสัตว์ป่วย อาคารเก็บอาหารและปรุงอาหาร และอาคารเผาซากสัตว์
นอกจากนี้ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ มีการจัดเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีและส่วนที่เกี่ยวข้องออกไปสำรวจสุนัขจรจัดเพื่อทำประวัติ พร้อมฉีดวัคซีนและทำหมันแก่สุนัขที่มีปัญหา สำหรับสุนัขที่ดุร้ายจะนำมาดูแลในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ ก่อนส่งคืนหรือหาบ้านหลังใหม่ อีกทั้งยังมีแผนที่จะขยายเครือข่าย โดยจะจัดสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ให้ครบทุกอำเภอของจังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2565 ทั้งนี้ ในปี 2560 จากการสำรวจจังหวัดอุดรธานีมีสุนัขจรจัดกว่า 6,700 ตัว ซึ่งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ จะนำสุนัข มาจัดทำประวัติขึ้นทะเบียน ฟื้นฟูรักษา ฉีดวัคซีน ทำหมัน และหาบ้านใหม่ให้แก่สุนัขในการดูแลต่อไป
 
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

 
 

salary3  07mail eoperation 08IDP icon accenergy   regislives book gov  icon chang fram

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

188421
วันนี้วันนี้243
เมื่อวานเมื่อวาน240
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้170
เดือนนี้เดือนนี้4711
รวมรวม188421
Highest 07-01-2018 : 282