n137

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ปฏิบัติงานทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก ตามโครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 1- 10 กันยายน 2561 ในพื้นที่ ต.ปะโค , ต.หนองหว้า , ต.พันดอน และ ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี