n43

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอออกพื้นที่จ่ายวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย รอบที่ 1/2562   ให้แก่อาสาในเขตพื้นที่ ตำบลกุดหมากไฟ และ ่ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี