n44

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่จ่ายวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ให้เเก่อาสาปศุสัตว์ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย และทำลายซื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2562 ในเขตตำบลหนองอ้อและตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี