n93

วันที่ 15 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านอุ่มจาน ม.8 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โดยร่วมประชุมสัญจรผู้นำท้องที่ท้องถิ่น มอบถุงยังชีพให้ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ชี้แจงงานด้านปศุสัตว์ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บริการน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกและยาฉีดกำจัดพยาธิภายใน-ภายนอกสุนัขและแมว มีผู้ได้รับการบริการจำนวน 65 คน