วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัต…

13-11-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตามโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวและมอบเวชภัณฑ์แก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news62/n62-28/{/gallery} ... Read more

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพ…

08-11-2561 Hits:16 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดูแลสุขภาพ ให้แก่สุนัขแมวในโรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม... Read more

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

06-11-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดยนายชาญวิทย์ ทองแสน ออกดำเนินการSwab ไก่งวงของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านหนองสระหนาย... Read more

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00…

05-11-2561 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโสรักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ อบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และประสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ แก่หัวหน้าส่วนราชการ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอศรีธาตุ... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:4 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อชี้แจงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ... Read more

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่ม…

02-11-2561 Hits:5 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK-E)... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ…

02-11-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ร่วมดำเนินการแก้ปัญหากลิ่นรบกวนจากการเลี้ยงปศุสัตว์และกลิ่นรบกวนจากเหตุอื่นๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมเขตฯ... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:2 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤศจิกา​ยน และประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2562... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤศจิกา​ยน และประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2562... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้ความรู้เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2561 และประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี2562... Read more

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

02-11-2561 Hits:4 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเครื่องอัดฟางให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านยวด โดยท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านยวด อำเภอสร้างคอม... Read more

วันที่​ 1 พฤศจิกายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสั…

02-11-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 1 พฤศจิกายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออกตรวจผู้​ประกอบ​การค้าเนื้อ ตลาดนัดคลองถม​ พื้นที่​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ จังหวัด​อุดรธานี​ {gallery}/news62/n62-15/{/gallery} Read more

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุ…

01-11-2561 Hits:4 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานประชุมชี้แจง เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ... Read more

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

01-11-2561 Hits:5 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ​ จัดอบรมเกษตรกร​ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย​ เรื่องการควบคุมป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร​ ณ ​ห้องประชุมพุตตาล​ ชั้น2... Read more

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

31-10-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

30-10-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ฝึกอบรมตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และตัวแทนผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

26-10-2561 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า... Read more

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

16-10-2561 Hits:9 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีโนนแดง บ้านลานเต ม.7... Read more

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น…

12-10-2561 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย กรอกยาถ่ายพยาธิ... Read more

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

10-10-2561 Hits:17 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงา…

10-10-2561 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ออกตรวจติดตามการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ปี 2562 ณ พื้นที่อำเภอศรีธาตุ... Read more

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเ…

10-10-2561 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ นำโดย นายกวีไชย มูลทรา ลงพื้นที่ให้ความรู้แนะนำ การทำวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์... Read more

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จัง…

09-10-2561 Hits:13 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้…

05-10-2561 Hits:11 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว เข้าเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อน้องฟ้าฟาร์ม ของนายบัญชา-นางสาวฉันทนี โคตโคตร เลขที่ 165... Read more

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จัง…

05-10-2561 Hits:17 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จัง…

04-10-2561 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

25-09-2561 Hits:16 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เทศบาลตำบลกุดจับ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า... Read more

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

19-09-2561 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

19-09-2561 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านนามั่ง ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

17-09-2561 Hits:12 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่​ 13 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัต…

13-09-2561 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 13 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 5... Read more

วันที่​ 12 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัต…

12-09-2561 Hits:37 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 12 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 11... Read more

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ปฏิบัติ…

12-09-2561 Hits:20 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ปฏิบัติงานทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก ตามโครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 1- 10 กันยายน 2561... Read more

วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

11-09-2561 Hits:33 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัว web application “UDON... Read more

วันที่​ 10 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัต…

10-09-2561 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่​ 10 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ ในพื้นที่​หมู่​ที่ 9... Read more

วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

10-09-2561 Hits:18 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่​ 7 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว…

07-09-2561 Hits:13 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 7 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 6... Read more

วันที่ 7 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงา…

07-09-2561 Hits:21 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกตรวจเยี่ยมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มย่อย ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการกลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน... Read more

วันที่​ 6 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว…

06-09-2561 Hits:35 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 6 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 6... Read more

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

06-09-2561 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

05-09-2561 Hits:13 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว มอบหมาย นายธีรภัทร์ ภิรมย์เชย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแก่กลุ่มเกษตรกรแม่บ้าน... Read more

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

05-09-2561 Hits:11 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความรู้แนะนำและมอบใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news61/n61-128/{/gallery}... Read more

วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

04-09-2561 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ…

04-09-2561 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์ธเนศ …

31-08-2561 Hits:20 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับนายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ... Read more

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์ธเนศ …

24-08-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์การบริการส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี... Read more

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

23-08-2561 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

21-08-2561 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

20-08-2561 Hits:35 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดย นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และคณะข้าราชการ... Read more

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

17-08-2561 Hits:49 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

17-08-2561 Hits:91 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ/ ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์/กรมประมง/กรมวิชาการเกษตร ร่วมดำเนินการ เข้าตรวจสอบ ร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ... Read more

วันที่ 17 สงหาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น…

17-08-2561 Hits:31 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 17 สงหาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง ร่วมกับชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ กรมประมง... Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15 …

17-08-2561 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15 .00 น... Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.0…

17-08-2561 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์... Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 - 17.3…

17-08-2561 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 - 17.30 น. ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์/... Read more

นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสา…

17-08-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ มอบหมายให้ นายสรรเสริญ เจริญตะคุ... Read more

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

15-08-2561 Hits:31 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

10-08-2561 Hits:36 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

09-08-2561 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลอูบมุง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอูบมุง ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า... Read more

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

09-08-2561 Hits:21 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์   จำนวน... Read more

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

09-08-2561 Hits:20 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์   จำนวน... Read more

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

08-08-2561 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการ 1... Read more

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

07-08-2561 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการ 1... Read more

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่อาสาปศุ…

07-08-2561 Hits:29 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค กระบือ ณ... Read more

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

07-08-2561 Hits:51 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดป่าโคกลาด... Read more

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ…

03-08-2561 Hits:31 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ (Monitoring Plan) ตับสุกร... Read more

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

02-08-2561 Hits:32 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์และแจกเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ในคลินิกปศุสัตว์ โครงการออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่... Read more

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

01-08-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงแหว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค... Read more

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

26-07-2561 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พื้นเมือง กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 2... Read more

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

20-07-2561 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ณ... Read more

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

19-07-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี อบรมเกษตรกรตามโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกร เพื่อการป้องกันโรคและการประเมินสถานะโรค PRRS... Read more

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัต…

18-07-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นำโดย นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์... Read more

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลโนนหวาย…

17-07-2561 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนหวาย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ... Read more

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

16-07-2561 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร... Read more

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

16-07-2561 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามกีฬาชนไก่คาราบาวแดง... Read more

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

16-07-2561 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร... Read more

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัต…

16-07-2561 Hits:33 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต เข้าสุ่มเก็บปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกร เพื่อตรวจหาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ จำนวน... Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

12-07-2561 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหานโดยนายชาญวิทย์ ทองแสน เป็นวิทยากรตามโครงการสร้างทักษะอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยด้านปศุสัตว์ ภาคเช้า ที่บ้านบ่อปัทม์... Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

12-07-2561 Hits:37 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 จำนวน... Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

11-07-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลพันดอน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ณ... Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

11-07-2561 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร... Read more

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานปศุสัต…

05-07-2561 Hits:44 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร... Read more

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

05-07-2561 Hits:41 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหนองหาน และเพ็ญ เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะสุกร... Read more

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

03-07-2561 Hits:52 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วย DHHU ศรีธาตุ และชมรมสัตวแพทย์อุดรธานี ปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว... Read more

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

01-07-2561 Hits:38 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อโรคหาโรคแท้งติดต่อ โรควัณโรค... Read more

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ปศุสัตว์อำเภอศรี…

29-06-2561 Hits:56 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุมอบหมายให้ นายธนากร ประสมศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย... Read more

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสั…

28-06-2561 Hits:200 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์... Read more

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

26-06-2561 Hits:51 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก จัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ตำบลบ้านหยวก... Read more

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

26-06-2561 Hits:45 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

26-06-2561 Hits:44 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 10 คน ณ... Read more

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

22-06-2561 Hits:48 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมจัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์... Read more

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

22-06-2561 Hits:72 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (โคนม) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองวัวซอ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ... Read more

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

22-06-2561 Hits:56 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ตำบลสีออ โดยได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงและการสุขาภิบาลโคเนื้อ โรคที่สำคัญในโคเนื้อและการป้องกันรักษา... Read more

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

22-06-2561 Hits:45 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ อำเภอโนนสะอาด... Read more

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

21-06-2561 Hits:41 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์) อำเภอหนองวัวซอ... Read more

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นา…

21-06-2561 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุส…

14-06-2561 Hits:64 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 มิถุนายน 2561     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์... Read more

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

14-06-2561 Hits:46 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย (ปศุสัตว์ OK)... Read more

นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสา…

13-06-2561 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

04-06-2561 Hits:54 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม... Read more

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

24-05-2561 Hits:57 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับอำเภอน้ำโสม ได้ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ บริการงานด้านปศุสัตว์ ในเขตท้องที่บ้านนาเก็น ตำบลหนองแวง... Read more

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

24-05-2561 Hits:227 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดคอกไก่ไข่ คอกไก่พื้นเมือง คอกเป็ดเทศ (เครือข่าย ศพก.)... Read more

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

23-05-2561 Hits:49 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม รอบที่ 2/2561 บ้านโนนสมบูรณ์... Read more

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

23-05-2561 Hits:43 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดย นายชาญวิทย์ ทองแสน และผู้ช่วยสัตวแพทย์อำเภอหนองหาน ออกดำเนินการเจาะเลือดโคนม... Read more

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

22-05-2561 Hits:52 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกสูง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน ที่บ้านหนองตาใกล้... Read more

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ…

21-05-2561 Hits:49 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี... Read more

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-05-2561 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม รอบที่ 2/2561 บ้านแสงบูรพา... Read more

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

11-05-2561 Hits:59 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ของนางณัฏฐนันท์ วรรณคีรี 191... Read more

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอกู่แ…

11-05-2561 Hits:37 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว มอบหมาย ผู้ช่วยสัตวแพทย์และ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก ไปตรวจเยี่ยมติดตามและพบปะเกษตรกรผู้ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี... Read more

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

10-05-2561 Hits:45 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกเยี่ยมพบปะเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เครือข่าย... Read more

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง …

10-05-2561 Hits:95 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)... Read more

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 07.00 …

09-05-2561 Hits:77 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 07.00 - 12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว... Read more

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

07-05-2561 Hits:62 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกปฏิบัติงาน พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 3/2561... Read more

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์ยรรยง …

07-05-2561 Hits:117 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ตรวจติดตามตรวจต่ออายุ... Read more

วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

27-04-2561 Hits:110 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ออกร่วมให้บริการโครงการอำเภอกุมภวาปียิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีมงคล ม.1 ต... Read more

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ป…

26-04-2561 Hits:141 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

       วันที่ 25 เมษายน 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)... Read more

วันที่ 25 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงา…

25-04-2561 Hits:63 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 25 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ออกบริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า 13 หมู่บ้าน... Read more

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั…

23-04-2561 Hits:42 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

        วันนี้ (20 เม.ย.2561) เวลา 16.10 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังห้องประชุมทุ่งศรีเมือง... Read more

วันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

20-04-2561 Hits:55 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานีร่วมกับเทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ... Read more

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั…

20-04-2561 Hits:97 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

      เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2561 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี... Read more

วันที่ 23 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

23-03-2561 Hits:100 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมกับเทศบาลตำบลสร้างคอม เปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า )โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวอายุตั้งแต่... Read more

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

22-03-2561 Hits:109 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ออกปฏิบัติงานทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (ติดเบอร์หู) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ตรวจการตั้งท้อง ฉีดยาบำรุงและ... Read more

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

21-03-2561 Hits:69 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ร่วมกับ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาด-โพธิ์คำ... Read more

วันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

14-03-2561 Hits:218 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านผือ สำนักงานเทศบาลตำบลคำบง และคณะสัตวแพทยศาสตร์... Read more

วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

14-03-2561 Hits:96 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ร่วมออกให้บริการโครงการอำเภอกุมภวาปียิ้มเคลื่ิอนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ม.7 ต... Read more

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์แ…

09-03-2561 Hits:79 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... Read more

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเ…

08-03-2561 Hits:170 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี2561 มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการ เข้าร่วม โดยมีนายถาวร สังขะมาน... Read more

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จัง…

08-03-2561 Hits:247 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี หน่วย DHHU... Read more

วันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์แ…

07-03-2561 Hits:101 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... Read more

วันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์แ…

07-03-2561 Hits:74 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... Read more

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ปศุสั…

07-03-2561 Hits:86 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ตอนสุนัขเพศผู้... Read more

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. …

27-02-2561 Hits:75 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว... Read more

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายธเนศ ถวิลหว…

14-02-2561 Hits:90 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ปศุสัตว์ปลอดภัย... Read more

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12…

14-02-2561 Hits:87 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ได้ร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่เกษตรกรผู้ยากจนและด้อยโอกาส... Read more

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายธเนศ ถวิลหว…

12-02-2561 Hits:94 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ หลักสูตร... Read more

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. …

12-02-2561 Hits:97 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว... Read more

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ป…

09-02-2561 Hits:94 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ได้ร่วมเป็นวิทยากรขบวนการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ณ... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

09-02-2561 Hits:90 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกปฏิบัติงาน เจาะเลือดตรวจโรคในโคนม... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

09-02-2561 Hits:65 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วม ประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแผนงานกรมปศุสัตว์ ทั้งด้านการป้องกันโรคสัตว์ปีก... Read more

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. น…

09-02-2561 Hits:81 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายมานพ กุศลยัง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. น…

09-02-2561 Hits:68 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

09-02-2561 Hits:195 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง พร้อมด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อนายูง ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ การอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 03.30 น. น…

09-02-2561 Hits:76 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 03.30 น. นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว... Read more

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ส…

07-02-2561 Hits:96 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกตรวจติดตามสถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง/ไก่ชน เก็บตัวอย่าง... Read more

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมที่ว่…

07-02-2561 Hits:96 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนายูง นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง ได้รับเชิญจาก... Read more

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

07-02-2561 Hits:91 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ กลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกปฏิบัติงาน เจาะเลือดตรวจโรคในโคนม... Read more

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น…

07-02-2561 Hits:92 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

06-02-2561 Hits:161 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2561 มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการ เข้าร่วม โดยมีนายถาวร... Read more

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

06-02-2561 Hits:89 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ช่วยงานบริการด้านสัตวแพทย์ และ เจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพฯ ให้ไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก... Read more

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

06-02-2561 Hits:209 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากไก่พื้นเมือง/ไก่ชน สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรคในเขต ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี... Read more

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนั…

01-02-2561 Hits:72 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร ในพื้นที่ ต.อูบมุง และต.กุดหมากไฟ... Read more

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

01-02-2561 Hits:78 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อชี้แจงเจาะเลือดตรวจโรคประประจำปี ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์... Read more

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

01-02-2561 Hits:91 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต... Read more

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

19-01-2561 Hits:127 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming... Read more

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

19-01-2561 Hits:76 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดภายในพื้นที่วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) สุนัข... Read more

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายส…

16-01-2561 Hits:87 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

16-01-2561 Hits:92 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ชี้แจงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2561 {gallery}/news61/n61-13/{/gallery}   Read more

วันที่ 15 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

16-01-2561 Hits:92 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 15 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดยนายอนุพงศ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน และผู้ช่วยสัตวแพทย์จำนวน 3... Read more

วันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

12-01-2561 Hits:119 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ณ สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ... Read more

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุสั…

12-01-2561 Hits:113 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้จัดการฝึกอบรม ตามโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ปี 2561... Read more

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุสั…

12-01-2561 Hits:100 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ดำเนินการจับและนำสุนัขจรจัดจากพื้นที่วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) เข้าสถานสงเคราะห์สุนัข... Read more

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธา…

12-01-2561 Hits:103 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า... Read more

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 นายสิธิชัย จิ…

12-01-2561 Hits:87 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สุนัข จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเ…

11-01-2561 Hits:149 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี2561 มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการ เข้าร่วม โดยมีนายถาวร... Read more

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายยุทธภูมิ ปริวันต…

11-01-2561 Hits:117 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายยุทธภูมิ ปริวันตา สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม ได้ออกทำการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้ในโค -... Read more

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น…

11-01-2561 Hits:74 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก ปฏิบัติงานให้บริการปรับปรุงทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ประจำปี... Read more

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสงอ…

10-01-2561 Hits:130 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 8-9 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสงออกทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก รายละเอียดคลิก<== Read more

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธา…

08-01-2561 Hits:104 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง... Read more

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธา…

08-01-2561 Hits:131 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง... Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:81 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

. วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว... Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:110 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ต.หนองหาน อ.หนองหาน... Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:106 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ต.ทับกุง อ.หนองแสง... Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอสร้า…

26-12-2560 Hits:126 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน11 ราย ณ... Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:120 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ มอบหมายให้นายสิทธิพล วรรณกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล จัดอบรมเกษตรกรหลักการเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย... Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากสำน…

26-12-2560 Hits:94 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ออกตรวจติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนา ของกลุ่มเกษตรกร... Read more

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:151 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลักสูตร “หลักการเลี้ยงสัตว์และการเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย”... Read more

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:106 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ปี 2561 ณ... Read more

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:91 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่บ้านดอนแตง ม.8 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี {gallery}/news60/n60-247/{/gallery}   Read more

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:128 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ อบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์ (ศพก.พิบูลย์รักษ์) ณ ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news60/n60-246/{/gallery}   Read more

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:107 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาดจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ณ หอประชุม กศน.อำเภอโนนสะอาด มีเกษตรกรอาสาฯเข้าร่วม จำนวน... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-12-2560 Hits:129 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ร่วมดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมและพ…

21-12-2560 Hits:163 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศสัตว์ ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) แก่เจ้าของ ศพก. และเจ้าของเครือข่าย... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-12-2560 Hits:133 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-12-2560 Hits:111 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news60/n60-241/{/gallery}   Read more

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-12-2560 Hits:108 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ ดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี {gallery}/news60/n60-240/{/gallery}   Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ…

21-12-2560 Hits:130 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ออกติดตามการเฝ้าระวังควบคุมโรคในสัตว์ปีก... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-12-2560 Hits:102 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง ร่วมกับ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง (ประธานกลุ่มโคเนื้อนายูง) จัดเตรียมสถานที่อบรมเครือข่ายสมาชิกกลุ่มโคเนื้อและผู้เลี้ยงโคเนื้อรายใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อแบบปราณีต... Read more

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายสัตวแพทย์ธเนศ …

15-12-2560 Hits:146 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559... Read more

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

15-12-2560 Hits:173 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ…

15-12-2560 Hits:143 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง มาเยี่ยมติดตามการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิก 1 ใน... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-12-2560 Hits:114 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด โดยนายเฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์ ออกตรวจติดตามโครงการผลิตโคเนื้อลูกผสมวากิว โคเกษตรกรที่ผสมเทียมโควากิวตั้งท้องได้ 5... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-12-2560 Hits:114 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 20 ราย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรปี... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-12-2560 Hits:114 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดยนายอนุพงศ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จำนวน... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-12-2560 Hits:84 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์... Read more

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-12-2560 Hits:170 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ฝึกอบรมหลักสูตร ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม จำนวนเกษตรกร 609 คน... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-12-2560 Hits:85 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด โดยนายเฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกติดตามโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าว ตามแผนติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอกู่แ…

14-12-2560 Hits:141 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว จัดฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรจำนวน 20 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์เฉพาะทาง(โคเนื้อ)... Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-12-2560 Hits:122 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม... Read more

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัต…

13-11-2561 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตามโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวและมอบเวชภัณฑ์แก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news62/n62-28/{/gallery}

Read more

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพ…

08-11-2561 Hits:16 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดูแลสุขภาพ ให้แก่สุนัขแมวในโรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม เพื่อควบคุมประชากรสัตว์และป้องกันโรค เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ประชาชนมาใช้บริการด้านสุขภาพเป็นจำนวนมาก โดยผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมีย 5 ตัว ตอนสุนัขเพศผู้ 1 ตัว แมวเพศผู้ 1 ตัว รวม 7 ตัว {gallery}/news62/n62-27/{/gallery}

Read more

ประชาสัมพันธ์

07-11-2561 Hits:7 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

{gallery}/info/info/{/gallery}

Read more
 
 

salary3  07mail eoperation 08IDP icon accenergy   regislives book gov  icon chang fram

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

166881
วันนี้วันนี้122
เมื่อวานเมื่อวาน273
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้855
เดือนนี้เดือนนี้3838
รวมรวม166881
Highest 07-01-2018 : 282