วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายธเนศ ถวิลหว…

14-02-2561 Hits:5 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ปศุสัตว์ปลอดภัย... Read more

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12…

14-02-2561 Hits:5 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ได้ร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่เกษตรกรผู้ยากจนและด้อยโอกาส... Read more

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายธเนศ ถวิลหว…

12-02-2561 Hits:8 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ หลักสูตร... Read more

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. …

12-02-2561 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว... Read more

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ป…

09-02-2561 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ได้ร่วมเป็นวิทยากรขบวนการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ณ... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

09-02-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกปฏิบัติงาน เจาะเลือดตรวจโรคในโคนม... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

09-02-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วม ประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแผนงานกรมปศุสัตว์ ทั้งด้านการป้องกันโรคสัตว์ปีก... Read more

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. น…

09-02-2561 Hits:6 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายมานพ กุศลยัง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. น…

09-02-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

09-02-2561 Hits:9 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง พร้อมด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อนายูง ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ การอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ... Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 03.30 น. น…

09-02-2561 Hits:5 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 03.30 น. นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว... Read more

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ส…

07-02-2561 Hits:9 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกตรวจติดตามสถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง/ไก่ชน เก็บตัวอย่าง... Read more

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมที่ว่…

07-02-2561 Hits:11 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนายูง นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง ได้รับเชิญจาก... Read more

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

07-02-2561 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ กลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกปฏิบัติงาน เจาะเลือดตรวจโรคในโคนม... Read more

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น…

07-02-2561 Hits:11 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

06-02-2561 Hits:17 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2561 มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการ เข้าร่วม โดยมีนายถาวร... Read more

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

06-02-2561 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ช่วยงานบริการด้านสัตวแพทย์ และ เจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพฯ ให้ไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก... Read more

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว…

06-02-2561 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากไก่พื้นเมือง/ไก่ชน สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรคในเขต ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี... Read more

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนั…

01-02-2561 Hits:12 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร ในพื้นที่ ต.อูบมุง และต.กุดหมากไฟ... Read more

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

01-02-2561 Hits:11 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อชี้แจงเจาะเลือดตรวจโรคประประจำปี ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์... Read more

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

01-02-2561 Hits:12 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต... Read more

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

19-01-2561 Hits:16 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming... Read more

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

19-01-2561 Hits:18 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดภายในพื้นที่วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) สุนัข... Read more

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายส…

16-01-2561 Hits:13 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

16-01-2561 Hits:12 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ชี้แจงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2561 {gallery}/news61/n61-13/{/gallery}   Read more

วันที่ 15 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

16-01-2561 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 15 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดยนายอนุพงศ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน และผู้ช่วยสัตวแพทย์จำนวน 3... Read more

วันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

12-01-2561 Hits:13 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ณ สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ... Read more

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุสั…

12-01-2561 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้จัดการฝึกอบรม ตามโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ปี 2561... Read more

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุสั…

12-01-2561 Hits:21 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ดำเนินการจับและนำสุนัขจรจัดจากพื้นที่วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) เข้าสถานสงเคราะห์สุนัข... Read more

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธา…

12-01-2561 Hits:11 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า... Read more

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 นายสิธิชัย จิ…

12-01-2561 Hits:12 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สุนัข จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเ…

11-01-2561 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี2561 มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการ เข้าร่วม โดยมีนายถาวร... Read more

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายยุทธภูมิ ปริวันต…

11-01-2561 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายยุทธภูมิ ปริวันตา สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม ได้ออกทำการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้ในโค -... Read more

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น…

11-01-2561 Hits:12 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก ปฏิบัติงานให้บริการปรับปรุงทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ประจำปี... Read more

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสงอ…

10-01-2561 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 8-9 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสงออกทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก รายละเอียดคลิก<== Read more

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธา…

08-01-2561 Hits:11 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง... Read more

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธา…

08-01-2561 Hits:20 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง... Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

. วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว... Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ต.หนองหาน อ.หนองหาน... Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ต.ทับกุง อ.หนองแสง... Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอสร้า…

26-12-2560 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน11 ราย ณ... Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:35 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ มอบหมายให้นายสิทธิพล วรรณกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล จัดอบรมเกษตรกรหลักการเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย... Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากสำน…

26-12-2560 Hits:20 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ออกตรวจติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนา ของกลุ่มเกษตรกร... Read more

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลักสูตร “หลักการเลี้ยงสัตว์และการเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย”... Read more

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ปี 2561 ณ... Read more

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:16 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่บ้านดอนแตง ม.8 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี {gallery}/news60/n60-247/{/gallery}   Read more

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:19 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ อบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์ (ศพก.พิบูลย์รักษ์) ณ ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news60/n60-246/{/gallery}   Read more

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2560 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาดจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ณ หอประชุม กศน.อำเภอโนนสะอาด มีเกษตรกรอาสาฯเข้าร่วม จำนวน... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-12-2560 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ร่วมดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมและพ…

21-12-2560 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศสัตว์ ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) แก่เจ้าของ ศพก. และเจ้าของเครือข่าย... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-12-2560 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-12-2560 Hits:29 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news60/n60-241/{/gallery}   Read more

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-12-2560 Hits:18 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ ดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี {gallery}/news60/n60-240/{/gallery}   Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ…

21-12-2560 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ออกติดตามการเฝ้าระวังควบคุมโรคในสัตว์ปีก... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-12-2560 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง ร่วมกับ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง (ประธานกลุ่มโคเนื้อนายูง) จัดเตรียมสถานที่อบรมเครือข่ายสมาชิกกลุ่มโคเนื้อและผู้เลี้ยงโคเนื้อรายใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อแบบปราณีต... Read more

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายสัตวแพทย์ธเนศ …

15-12-2560 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559... Read more

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

15-12-2560 Hits:47 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ…

15-12-2560 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง มาเยี่ยมติดตามการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิก 1 ใน... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-12-2560 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด โดยนายเฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์ ออกตรวจติดตามโครงการผลิตโคเนื้อลูกผสมวากิว โคเกษตรกรที่ผสมเทียมโควากิวตั้งท้องได้ 5... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-12-2560 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 20 ราย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรปี... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-12-2560 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดยนายอนุพงศ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จำนวน... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-12-2560 Hits:16 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์... Read more

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-12-2560 Hits:35 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ฝึกอบรมหลักสูตร ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม จำนวนเกษตรกร 609 คน... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-12-2560 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด โดยนายเฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกติดตามโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าว ตามแผนติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอกู่แ…

14-12-2560 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว จัดฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรจำนวน 20 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์เฉพาะทาง(โคเนื้อ)... Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-12-2560 Hits:29 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม... Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอกุดจ…

14-12-2560 Hits:18 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอกุดจับ ดำเนินการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยมีอาสาปศุสัตว์ เข้าร่วมทั้งหมด 33 คน... Read more

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่…

08-12-2560 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไข่เค็มเสริมไอโอดีน เลขที่ 2 หมู่ที่... Read more

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ …

08-12-2560 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง มอบหมายให้นายมนตรี ชินป่า จนท.จ้างเหมางานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ... Read more

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายนายธาตรี จันทร์…

08-12-2560 Hits:29 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายนายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง ได้ติดตามสอบถามข้อมูลความต้องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ของนางบุญเทียน ดีลุนไชย... Read more

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

08-12-2560 Hits:17 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเลี้ยงสัตว์ปีก และมอบย่าฆ่าเชื้อโรคพร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ของนางกาญจนา สมแคล้ว บ้านหนองแสง... Read more

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

08-12-2560 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2561 โดยมีนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอสร้างคอม... Read more

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จั…

08-12-2560 Hits:18 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี จัดอบรมเสวนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ณ ฟาร์มนายบุญทวี... Read more

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

08-12-2560 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกตรวจร้านอาหารสัตว์จำนวน 7 ร้าน ณ อ.กู่แก้ว... Read more

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จั…

07-12-2560 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์ ปี2561 ณ... Read more

ปศุสัตว์อำเภอนายูงประสานงานแผนการฝึกอบรม…

07-12-2560 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง มอบหมายให้นายเกรียงไกร พันพรม ผู้ช่วยงานบริการด้านสัตวแพทย์... Read more

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

04-12-2560 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกตรวจและติดตามร้านขายอาหารสัตว์ประจำปี2560 ของอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news60/n60-216/{/gallery}   Read more

ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นา…

04-12-2560 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นายก้องเกียรติ จิรพันธุ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ร่วมประชุมกำนัน-ผญบ. ณ... Read more

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนั…

04-12-2560 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำและอบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 9101ฯ... Read more

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

04-12-2560 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อปรับระบบการเลี้ยงแบบ GFM กลุ่มเป้าหมายโครงการ 9101 ฟื้นฟูอาชีพฯ... Read more

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงส…

30-11-2560 Hits:48 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) กรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายให้มีการขับเคลื่อนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ ที่เหมาะสม Good Farming Mangement (GFM)... Read more

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. น…

27-11-2560 Hits:38 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายวชิระ น้อยน้ำคำ ปศุสัตว์อำเภอไชยวาน... Read more

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว…

27-11-2560 Hits:33 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. น…

27-11-2560 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายวินัย เตืองพลี ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง... Read more

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว…

27-11-2560 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้รักษาโคป่วย ยืนไม่ได้ นอนกินอาหาร หน้าตาสดชื่น ของนางกรวี... Read more

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายประยงค์ คนฉล…

27-11-2560 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว จ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายธีรภัทร์... Read more

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00-16.0…

24-11-2560 Hits:36 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00-16.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเล่นการพนันไก่ชน (ต่ออายุ) ประกอบด้วย... Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ส…

24-11-2560 Hits:43 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยวาน โดยนายวชิระ น้อยน้ำคำ... Read more

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกตรวจติ…

24-11-2560 Hits:49 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 3 ฟาร์ม {gallery}/news60/n60-204/{/gallery}   Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนั…

23-11-2560 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมตรวจต่ออายุบ่อนไก่ชนคาราบาวแดง ของนายเด่น อินทร์ผึง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ... Read more

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนั…

23-11-2560 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมออกโครงการอำเภอเคลื่อนที่อำเภอสร้างคอม ณ วัดใหม่นารกุลจันทรวาส บ.หนองไผ่ ม.10... Read more

ประชุมประชาคมชาวบ้าน โครงการพัฒนาพื้นที่…

23-11-2560 Hits:32 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้วได้ร่วมกิจกร…

23-11-2560 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยการนำของนายสุภโชค... Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว…

23-11-2560 Hits:29 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ฝึกอบรมนักเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2561 โดยได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการเลี้ยงการสุขาภิบาลสัตว์ โรคสัตว์ปีกที่สำคัญและการป้องกัน... Read more

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่จากส…

21-11-2560 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่จากสำงานปศุสัตว์เขต 4 ออกมาติดตามงานโครงการต่างๆของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี เช่น โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ... Read more

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ สำน…

17-11-2560 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ออกปฎิบัติงาน ตีเบอร์หมายเลข 1 โครงการธนาคารโค... Read more

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายประยงค์ คนฉล…

17-11-2560 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว จ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายธีรภัทร์... Read more

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายธาตรี จันทร์…

16-11-2560 Hits:21 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง พร้อมด้วย นายรัชพล สืบพรหม... Read more

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสั…

16-11-2560 Hits:37 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี และสำนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า... Read more

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนั…

16-11-2560 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย หมู่ที่ 6,9,11 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ... Read more

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว…

16-11-2560 Hits:32 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ หมู่ที่ 6 ,9,11 ต.หนองอ้อ... Read more

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว…

15-11-2560 Hits:21 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ดำเนินการตั้งด่านพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ บริเวณป้อมตำรวจบ้านคำหมากคูณ {gallery}/news60/n60-191/{/gallery}   Read more

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายธาตรี จันทร์…

14-11-2560 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง มอบหมายให้นายเกรียงไกร พันพรม ผช.งานบริการด้านสัตวแพทย์และนายไมตรี... Read more

นที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-11-2560 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอได้จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อชี้แจ้งแนะนำและแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย {gallery}/news60/n60-189/{/gallery}   Read more

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายธาตรี จันทร์…

13-11-2560 Hits:32 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง ได้ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอนายูง แนะนำการต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประจำปี... Read more

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายธาตรี จันทร์…

13-11-2560 Hits:32 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง มอบหมายให้ นายเกรียงไกร พันพรม... Read more

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์…

03-11-2560 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ตรวจติดตาม ฟาร์มสุกร ครั้งที่ 1/61... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์…

03-11-2560 Hits:42 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและได้มอบกรรมสิทธิ์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรเป็นกรณีพิเศษ... Read more

วันที่ 7-24 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์…

24-10-2560 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7-24 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ดำเนินโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการฯ ครั้งที่ 1/60 พร้อมสอบถามเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และรายงานผลให้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีต่อไป {gallery}/news60/n60-183/{/gallery}   Read more

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

24-10-2560 Hits:43 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม โดยว่าที่ร้อยตรีอิทธิฤทธิ์ สิงห์สัตย์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน และผู้ช่วยสัตวแพทย์จำนวน 1... Read more

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ …

24-10-2560 Hits:32 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง พร้อมด้วยนางหญิง แก้วเกิด นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ... Read more

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

24-10-2560 Hits:38 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดยนายชาญวิทย์ ทองแสน และผู้ช่วยสัตวแพทย์จำนวน 3 ราย... Read more

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายป…

20-10-2560 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว... Read more

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายป…

20-10-2560 Hits:42 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว... Read more

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. สำนั…

20-10-2560 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ดำเนินงานโครงการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ครั้งที่... Read more

วันที่ 19 ตุลาคม 25600 เวลา 10.00 น. สำน…

20-10-2560 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 ตุลาคม 25600 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอได้ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่(กรณีขอย้ายสถานที่) ของนางสาวประภัย ศิริสวัสัสดิ์... Read more

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. สำนั…

18-10-2560 Hits:36 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ดำเนินการรักษากระบือแท้งลูกแล้วรกค้าง บ้านหนองอ้อน้อย... Read more

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. สำนั…

18-10-2560 Hits:44 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้มาทำการตรวจรักษาโคนมของ บุญเลิศ... Read more

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จั…

17-10-2560 Hits:41 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหนองหาน สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารโคเนื้อ... Read more

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

17-10-2560 Hits:45 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดยนายชาญวิทย์ ทองแสน และผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 3... Read more

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเ…

09-10-2560 Hits:54 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ... Read more

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. สำนัก…

09-10-2560 Hits:42 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ดำเนินการรักษาแม่โคคลอดลูกใหม่ มีอาการมดลูกทะลัก... Read more

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายประดิษฐ์ ปลัดศรี…

09-10-2560 Hits:52 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายประดิษฐ์ ปลัดศรีช่วย ข้าราชการบำนาญ ได้ประสานเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และได้รับความเดือดร้อนจากอุทุกภัยที่ผ่านมา จำนวน 199... Read more

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเ…

09-10-2560 Hits:36 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ออกปฏิบัติงานตรวจรับรองโรงเรือน ตรวจโรคแท้งติดต่อและวัณโรค ตรวจวัดขนาด และตรวจท้องโค โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาฯ... Read more

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 หน่วยDHHU อำเภอศรีธ…

09-10-2560 Hits:46 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 หน่วยDHHU อำเภอศรีธาตุ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้กับโคเนื้อ... Read more

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. สำนัก…

05-10-2560 Hits:51 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์... Read more

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายกำ…

05-10-2560 Hits:67 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายกำพล วิชญานันต์ ปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม... Read more

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จัง…

05-10-2560 Hits:48 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง และปศุสัตว์อำเภอไชยวาน สอบสวนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์... Read more

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเ…

04-10-2560 Hits:45 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ออกปฎิบัติงานตรวจคุณลักษณะโคที่เข้าร่วมโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ เก็บตัวอย่างซีรั่มเพื่อตรวจหาแท้งติดต่อ ทดสอบวัณโรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อจำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี {gallery}/news60/n60-163/{/gallery}   Read more

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอเมืองอ…

03-10-2560 Hits:46 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นายก้องเกรียติ จิรพันธุ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ร่วมประชุมกำนัน ผญบ.กับส่วนราชการ... Read more

วันที่ 20 กันยายน 2560 อำเภอหนองวัวซอ จั…

21-09-2560 Hits:87 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 กันยายน 2560 อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ... Read more

วันที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-09-2560 Hits:59 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด โดยนายเฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์ ได้ประชุม ตรวจติดตามและตั้งกองทุนยาสัตว์ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตโคลูกผมวากิว {gallery}/news60/n60-160/{/gallery}   Read more

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสัตวแพทย์เศรษฐ…

14-09-2560 Hits:64 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์  เลขานุการกรม ตรวจติดตามงานการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี (แห่งใหม่)... Read more

วันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-09-2560 Hits:57 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK) ณ โลตัส สาขาอำเภอสร้างคอม... Read more

วันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

14-09-2560 Hits:68 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ตรวจประเมินหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ จำนวน 2 ฟาร์ม ต.หนองบัวบาน... Read more

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายประดิษฐ์ ปลัดศ…

13-09-2560 Hits:44 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายประดิษฐ์ ปลัดศรีช่วย แจ้งให้ นายสุวรรณ ประเสริฐแก้ว อาสาปศุสัตว์ที่ปศุสัตว์อำเภอเสนอให้รับเลี้ยงโคเพศเมีย... Read more

วันที่ 12 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

13-09-2560 Hits:52 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 3/ 2560 ในพื้นที่... Read more

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายสุทัศน์ กันหาร…

12-09-2560 Hits:53 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายสุทัศน์ กันหารัตน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์... Read more

วันที่ 7 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

07-09-2560 Hits:41 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกปฏิบัติงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง สนามชนไก่คาราบาวแดงหนองวัวซอ{gallery}/news60/n60-153/{/gallery} Read more

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายส…

07-09-2560 Hits:55 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 7-8 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่ว…

07-09-2560 Hits:60 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7-8 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง จัดทำการฝึกอบมเกษตรกรโครงการพัฒนากลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม... Read more

วันที่ 5 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

07-09-2560 Hits:94 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ออกตรวจรับรองโรงเรือน ตรวจวัดขนาดและตรวจโรคโคเนื้อ โครงการลดพื้นที่ทำนาฯ ในพื้นที่ หมู่ที่... Read more

วันที่ 6 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากกองค…

07-09-2560 Hits:79 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี และ อำเภอศรีธาตุ ตรวจติดตามให้คำแนะนำด้านขบวนการผลิตอาหารสัตว์... Read more

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

25-08-2560 Hits:79 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มฯเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2560 ณ วัดอัมพวัน... Read more

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 มีการการเคลื่อนย้…

17-08-2560 Hits:110 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 มีการการเคลื่อนย้ายไก่ไข่เข้าฟาร์มโครงการ 9101 คกก.กลุ่มฯ บ้านนาคำน้อย ม.10 ต.บ้านก้อง... Read more

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ติดตามตรวจเยี่ยมแ…

17-08-2560 Hits:79 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ติดตามตรวจเยี่ยมแนะนำ ส่งเสริมการป้องกันโรคการพัฒนาสุขภาพสัตว์ การจัดการฯ แจกวัคซีน น้ำยาฆ่าเชื้อ สาธิตการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก... Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสัตวแพทย์ธเนศ …

17-08-2560 Hits:103 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ณ... Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

17-08-2560 Hits:97 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านท่าหนองเทา หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงคำ... Read more

วันที่ 14 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

16-08-2560 Hits:120 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดยนายชาญวิทย์ ทองแสน เข้าไปตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ตามโครงการ9101 ที่บ้านนาสร้าง... Read more

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

16-08-2560 Hits:78 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ประชุมชี้แจงรณรงค์ฉีดวัคชีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 3/60 และทำความสะอาดเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง {gallery}/news60/n60-142/{/gallery}   Read more

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายประยงค์ คนฉลาด…

16-08-2560 Hits:93 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกตรวจสอบข้อมูลกรณีราษฎรหมู่ 8 ต.คอนสาย... Read more

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

16-08-2560 Hits:104 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ออกปฏิบัติงานตรวจรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่ไข่) ตามโครงการ 9101 ในพื้นที่... Read more

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ …

02-08-2560 Hits:101 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง เยี่ยมติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการ 9101 กิจกรรมเลี้ยงสัตว์ปีก... Read more

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายประยงค์ คนฉลาด …

02-08-2560 Hits:85 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกู่แก้วประจำเดือนสิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุม... Read more

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอเมือ…

02-08-2560 Hits:102 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 สิงหาคม 2560  ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นายก้องเกียรติ จิรพันธุ์  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผญบ. ณ... Read more

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ สำนักง…

01-08-2560 Hits:88 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานเจาะเลือดโค โครงการลดพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ เกษตรกรจำนวน 14... Read more

วันที่ 31 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2560 นายสัต…

01-08-2560 Hits:101 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2560 นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายกวีไชย... Read more

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายธาตรี จันทร์ข…

31-07-2560 Hits:113 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายธาตรี  จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง ออกปฏิบัติงานตรวจติดตามภัยพิบัติ(น้ำท่วม) ด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอนายูง และการดำเนินกิจกรรมการจัดทำโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกปลอดโรค... Read more

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลากลางบ้านกุด…

12-07-2560 Hits:130 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลากลางบ้านกุดเชือม ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี เวลา... Read more

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมกับอาส…

12-07-2560 Hits:130 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค-กระบือ ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม... Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อ…

12-07-2560 Hits:137 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี แจกปัจจัยการผลิต โครงการสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรม การผลิตโคลูกผสมวากิว... Read more

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายว…

06-07-2560 Hits:133 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายวินัย เตืองพลี ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง... Read more

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอหนองแ…

06-07-2560 Hits:104 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ร่วมเปิดงานปล่อยปลา ณ หนองสาธารณะ บ.หนองหว้า ม.6... Read more

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายกิตติภพ บุญโสดา…

06-07-2560 Hits:186 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายกิตติภพ บุญโสดากร ปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ได้มอบหมายให้ นายนพชัย เอ่นนู... Read more

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จั…

06-07-2560 Hits:108 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมออกตรวจรับรองร้านอาหารกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ที่ร้านบ้านดุงบุรี... Read more

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

06-07-2560 Hits:116 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับ ธกส. สาขากุมภวาปี ออกดำเนินการประชุมชี้แจงและทำสัญญากู้เงินกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดพื้นที่ทำนาเพื่อปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงโคเนื้อ {gallery}/news60/n60-126/{/gallery}   Read more

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

06-07-2560 Hits:115 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับ ธกส. สาขากุมภวาปี ออกดำเนินการประชุมชี้แจงและทำสัญญากู้เงินของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดพื้นที่ทำนาเพื่อปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่7... Read more

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์…

30-06-2560 Hits:138 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก รอยต่อกับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในหมู่ที่ 5, 7... Read more

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์…

30-06-2560 Hits:124 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาดออกปฏิบัติงานฝังไมโครชิพแม่กระบือ {gallery}/news60/n60-123/{/gallery} Read more

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ปศุ…

02-06-2560 Hits:136 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์... Read more

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มิถุ…

02-06-2560 Hits:159 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายประดิษฐ์... Read more

เมื่อวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานป…

31-05-2560 Hits:158 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ กุดจับ ศรีธาตุ และโนนสะอาด... Read more

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

04-05-2560 Hits:253 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดยนายชาญวิทย์ ทองแสน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับ... Read more

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

04-05-2560 Hits:167 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ออกปฏิบัติงานทดสอบโรค เก็บซีรั่มโคนมเพื่อตรวจโรคประจำปี 2560 ของสมาชิกสหกรณ์โคนมศรีธาตุ{gallery}/news60/n60-118/{/gallery} Read more

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายประดิษฐ์ ปลัดศร…

04-05-2560 Hits:196 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายประดิษฐ์ ปลัดศรีช่วย ปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ น.ส.อรพิน บำรุงภักดี... Read more

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายพงษ์พันธ์ แสงสุ…

04-05-2560 Hits:210 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้นายประดิษฐ์ ปลัดศรีช่วย ปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ... Read more

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

04-05-2560 Hits:163 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ ตรวจเยี่ยม ศพก.พิบูลย์รักษ์ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ในกิจกรรมการเลี้ยงสุกร... Read more

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

04-05-2560 Hits:205 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง ได้ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านดงดารา หมู่ที่ 2 ต.อ้อมกอ... Read more

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายประยงค์ คนฉลาด …

04-05-2560 Hits:145 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายประยงค์ คนฉลาด ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ตรวจเยี่ยม ศพก.กู่แก้ว ของนายเฉลียว... Read more

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

04-05-2560 Hits:144 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่มกระบือ และทดสอบโรคทูเบอร์คูโลสิส ตามกิจกรรมสำรวจความชุกของโรคบรูเซลโลสิสในโคนมและกระบือ ปีงบประมาณ 2560... Read more

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จั…

04-05-2560 Hits:181 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ)โดยกรมปศุสัตว์มอบอำนาจให้ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อโคเนื้อ... Read more

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนั…

24-04-2560 Hits:146 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ร่วมประชุมเตรียมการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560... Read more

วันที่ 24 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

24-04-2560 Hits:139 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ประชุมเตรียมการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560... Read more

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายเฉลิมศักดิ์ พิธ…

21-04-2560 Hits:155 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายเฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้นายสุทัศน์ กันหารัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน... Read more

วันที่ 21 เมษายน 2560 นายฉลิมศักดิ์ พิธร…

21-04-2560 Hits:159 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 เมษายน 2560 นายฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์ ปศสัตว์อำเภอโนนสะอาด จัดประชุมประธานกลุ่มในโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนลงนาม MOU... Read more

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นายส…

21-04-2560 Hits:159 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 21 เมษายน 2560 ปศุสัตว์อำเภอเมือง…

21-04-2560 Hits:171 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 เมษายน 2560 ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นายก้องเกียรติ จิรพันธุ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และนายชาญชัย พงษ์สุขา... Read more

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายพงษ์พันธ์ แสงสุ…

21-04-2560 Hits:210 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้นายประดิษฐ์ ปลัดศรีช่วย ปศุสัตว์อำเภอเพ็ญและนายชัยยัณห์... Read more

วันที่ 20 เมษายน 2560 20 เม.ย.60 นายธาตร…

21-04-2560 Hits:156 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 เมษายน 2560 20 เม.ย.60 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง พร้อมด้วยนายเกรียงไกร... Read more

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ …

21-04-2560 Hits:132 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายธาตรี จันทร์ขำ ปศุสัตว์อำเภอนายูง ได้ไปเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เจ้าของศูนย์เรียนรู้... Read more

วันที่ 21 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนต…

21-04-2560 Hits:131 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ ปฏิบัติงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 1,500... Read more

วันที่ 19-20 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว…

20-04-2560 Hits:180 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19-20 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ ร่วมกับเทศบาลตำบลสร้างก่อ ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า... Read more

วันที่ 7 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จัง…

10-04-2560 Hits:147 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายยรรยง ภูจอมจิต หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ดำเนินการตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์... Read more

วันที่ 7 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเ…

10-04-2560 Hits:149 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ตรวจเยี่ยมส่งมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มพัฒนาสู่ Smart Farmer จำนวน 19... Read more

วันที่ 4 เมษายน 2560 นายพงษ์พันธ์ แสงสุว…

05-04-2560 Hits:153 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 เมษายน 2560 นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเพ็ญ ประธานในที่ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านธาตุ... Read more

วันที่ 4 เมษายน 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสิน…

05-04-2560 Hits:170 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 เมษายน 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมตรวจตลาดสดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคก่อนเทศกาลสงกรานต์{gallery}/news60/n60-95/{/gallery} Read more

วันที่ 3-4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นาย…

04-04-2560 Hits:139 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3-4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 4 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเ…

04-04-2560 Hits:155 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยม ศพก. กิจกรรม การเลี้ยงไก่พื้น บ้านกุดลิงง้อ... Read more

วันที่ 3 เมษายน 2560 นายพงษ์พันธ์ แสงสุว…

04-04-2560 Hits:243 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 เมษายน 2560 นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้นายประดิษฐ์ ปลัดศรีช่วย ปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ... Read more

วันที่ 4 เมษายน 2560 นายสุรัตน์ ทายิดา ป…

04-04-2560 Hits:163 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 เมษายน 2560 นายสุรัตน์ ทายิดา ปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร ที่ได้รับไก่ไข่ จากโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่... Read more

 
 

salary3  07mail eoperation 08IDP jan61energy   regislives book gov     

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

106100
วันนี้วันนี้18
เมื่อวานเมื่อวาน253
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้959
เดือนนี้เดือนนี้5515
รวมรวม106100
Highest 12-30-2016 : 284