วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

13-03-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุงโคเนื้อ... Read more

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพ…

13-03-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 น.สพ. อุเทน หมั…

13-03-2562 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 น.สพ. อุเทน หมั่นจิตร เก็บตัวอย่างเลือด   ซีรั่ม อุจจาระ... Read more

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

13-03-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุงโคเนื้อ... Read more

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จั…

13-03-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า... Read more

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพน…

07-03-2562 Hits:19 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายพนธ์สมิทธิ์ กลาง…

05-03-2562 Hits:33 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการฟาร์มสุกรและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในประเทศไทย เพื่อชี้แจงแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายตัวของโรคระบาดสัตว์ในจังหวัดอุดรธานีให้มีประสิทธิภาพ ณ... Read more

วันที่​ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน​ปศุส…

14-02-2562 Hits:31 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ ​ร่วม​กับ​ สำนักงาน​ปศุสัตว์​จังหวัด​อุดรธานี​ ​และหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกหน่วยบริการ​ผ่าตัด​ทำหมัน​​สุนัข-แมว... Read more

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุ…

14-02-2562 Hits:19 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... Read more

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. …

14-02-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. …

13-02-2562 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. …

11-02-2562 Hits:34 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสั…

11-02-2562 Hits:18 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี หลักสูตร การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศ ณ... Read more

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัต…

11-02-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ร่วมกับ กลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ออกเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่ ตามกิจกรรมตรวจภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล... Read more

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัต…

11-02-2562 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ออกเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่ ตามกิจกรรมตรวจภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล... Read more

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว…

05-02-2562 Hits:45 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหานดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)... Read more

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายพนธ์สมิทธิ์ …

04-02-2562 Hits:29 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าแนะนำตัว กับ นายอิทธิพนธ์... Read more

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 -16…

04-02-2562 Hits:11 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ... Read more

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายพนธ์สมิทธิ์ กลา…

01-02-2562 Hits:37 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรบ้านคำเจริญ หมู่ที่... Read more

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ปศุสัตว์อำเภอนา…

01-02-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ปศุสัตว์อำเภอนายูง เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562... Read more

วันที่ 29 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอนายูง…

29-01-2562 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 29 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอนายูง ได้จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย... Read more

วันที่ 28 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

28-01-2562 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 28 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย... Read more

วันที่ 25 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอหนองแ…

25-01-2562 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง จัดฝึกอบรมอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์…

23-01-2562 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 มกราคม 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 จำนวน 75... Read more

วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จั…

23-01-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

23-01-2562 Hits:31 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาปศุสัตว์ ท้องถิ่นละ 3 คน... Read more

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์ยรรยง …

23-01-2562 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.ที่ 24 และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี... Read more

วันที่ 22 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

22-01-2562 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด จัดอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 มีอาสาปศุสัตว์ เข้ารับการอบรม... Read more

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายเฉลิมศักดิ์ พิธ…

17-01-2562 Hits:21 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายเฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโนนจำปา อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จั…

16-01-2562 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร... Read more

วันที่ 15 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอประจั…

16-01-2562 Hits:18 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 15 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านอุ่มจาน ม.8 ต.อุ่มจาน... Read more

วันที่ 16 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอประจั…

16-01-2562 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม เข้าร่วมประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ชี้แจงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อบรมระยะสั้น เรื่องโรคระบาดสัตว์ การทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์... Read more

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์อุเทน …

15-01-2562 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์อุเทน หมั่นจิตร ออกตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐานและกิจกรรมเก็บปัสสาวะสุกรเพื่อตรวจสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร เขตอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news62/n62-91/{/gallery} Read more

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

27-12-2561 Hits:32 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด จัดอบรมโครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM)... Read more

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

27-12-2561 Hits:20 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming... Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

26-12-2561 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอจัดโครงการ ฝึกอบรม หลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming (GFM)... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

21-12-2561 Hits:33 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วม กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ และด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ออกดำเนินการเฝ้าระวังโรคระบาดที่ตลาดนัดโคกระบือศรีธาตุและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง ในเขตพื้นที่อำเภอศรีธาตุ... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-12-2561 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ (นายภักดิ์ภูมิ... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 หัวหน้ากลุ่มส่งเส…

21-12-2561 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 28... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

21-12-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกบริการตรวจดูแลสุขภาพไก่ไข่พร้อมให้คำแนะนำในการเลี้ยง และดูแลสุขภาพและมอบเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับสัตว์ปีกที่โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านดอนบาก ตำบลบ้านโคก และโรงเรียนบ้านนามั่ง... Read more

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบ…

21-12-2561 Hits:53 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาอาสาปศุสัตว์ สู่ Smart Farmer" ระหว่างวันที่ 19 - 21... Read more

วันที่​ 20 ธันวาคม​ 2561 เจ้าหน้าที่ สำน…

20-12-2561 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 20 ธันวาคม​ 2561 เจ้าหน้าที่ สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงานรณรงค์​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อยในโคนม​ รอบ​ที่ 1/2562 พื้นที่​หมู่​ที่... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอหนอง…

20-12-2561 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอหนองแสง เป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 ณ บ้านโสกปลาซิว... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายสุนทร แสงดารา …

20-12-2561 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายสุนทร แสงดารา ปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ และเกษตรกร อ.พิบูลย์รักษ์... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายสมเกียรติ นรดิ…

20-12-2561 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายสมเกียรติ นรดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริการงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มโรคปากและเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่โคในโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ... Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักง…

20-12-2561 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝน ได้จัดอบรมโครงการความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกและโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news62/n62-78/{/gallery} Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักง…

20-12-2561 Hits:20 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์​อำเภอ​เพ็ญ จัดอบรมฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)​ ไก่พื้นเมือง 5 ราย... Read more

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สำนัก…

19-12-2561 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอหนองวัวซอ ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สำนัก…

19-12-2561 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ที่ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ ของนายสิทธิศักดิ์... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักง…

19-12-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อรอบจุดเกิดโรคระบาด ในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news62/n62-74/{/gallery} Read more

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักง…

19-12-2561 Hits:19 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์​อำเภอ​เพ็ญ ให้ความรู้อาสาปศุสัตว์และเกษตรกร จำนวน 12 ราย เรื่อง... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

18-12-2561 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

18-12-2561 Hits:34 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ร่วมกับศูนย์เครือข่าย (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

18-12-2561 Hits:20 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ที่ ศพก.ด้านปศุสัตว์... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

18-12-2561 Hits:18 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงานกับ ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ ศาลากลางบ้านหนองคำ หมู่... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

18-12-2561 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับศูนย์เครือข่าย (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นาย…

18-12-2561 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

18-12-2561 Hits:21 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเลี้ยงแพะของ นางเสาวลักษณ์ ไชยสุวรรณ... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

18-12-2561 Hits:20 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับศูนย์เครือข่าย (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักง…

18-12-2561 Hits:29 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ร่วมกับศูนย์เครือข่าย (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรเครือข่าย... Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักง…

18-12-2561 Hits:16 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี จัดฝึกอบรมศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่ 8... Read more

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

17-12-2561 Hits:21 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ ประจำปี... Read more

วันที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561 สำนักงาน​ปศุสั…

17-12-2561 Hits:20 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออกออกพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลตำบลภูผาแดง ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​พิษสุนัข​บ้า​ ตาม​โครงการ​รณรงค์​ป้องกัน​โรค​พิษสุนัข​บ้า​ ประจำ​ปี​ 2561​... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

17-12-2561 Hits:18 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอออกพื้นที่จ่ายวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ให้เเก่อาสาปศุสัตว์ ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคเฮมรายิกเซฟติกซีเมีย และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง... Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

17-12-2561 Hits:17 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ดำเนินการประชุมอาสาปศุสัตว์ เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โค กระบือและการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์... Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพส…

13-12-2561 Hits:20 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดย นายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี นำโดย... Read more

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ…

13-12-2561 Hits:16 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจสอบติดตามปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหนองวัวซอ... Read more

วันที่​ 13 ธันวาคม​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัต…

13-12-2561 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 13 ธันวาคม​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ มอบอุปกรณ์​การผสมเทียม​ ให้​แก่อาสาปศุสัตว์​ ในโครงการ​สร้าง​ทักษะ​เเละส่งเสริม​อาชีพ​ด้านการเกษตร​ กิจกรรม​อาสาปศุสัตว์​เพื่อ​การพัฒนา​อาชีพ​เเก่เกษตรกร​รายย่อย ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ... Read more

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

13-12-2561 Hits:19 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอออกพื้นที่จ่ายวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ให้เเก่อาสาปศุสัตว์ ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมียและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่... Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

13-12-2561 Hits:19 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ร่วมออกหน่วยศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ให้บริการจ่ายวัคซีนสำหรับสัตว์ปีก/ยาถ่ายพยาธิ/เอกสารแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ที่ บ้านนาฝาย... Read more

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

13-12-2561 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ร่วมกิจกรรมวันดินโลก โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์... Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

13-12-2561 Hits:18 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ร่วมออกหน่วยศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ให้บริการจ่ายวัคซีนสำหรับสัตว์ปีก/ยาถ่ายพยาธิ/เอกสารแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ที่ บ้านเหล่า... Read more

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ…

11-12-2561 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต... Read more

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

11-12-2561 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านนามั่ง ต.บ้านยวด และโรงเรียนบ้านดอนบาก... Read more

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

11-12-2561 Hits:16 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่จ่ายวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ให้เเก่อาสาปศุสัตว์ ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย... Read more

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายกำพล วุฒิวิชญาน…

07-12-2561 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายกำพล วุฒิวิชญานันต์ ปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ได้ดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการขอต่อใบอนุญาต (รายเดิม)... Read more

วันที่ 1- 10 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัต…

07-12-2561 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1- 10 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ปฏิบัติงานทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบในไก่พื้นเมือง ในพื้นที่ ต.ปะโค ,ต.หนองหว้า, ต.พันดอน และ... Read more

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

07-12-2561 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ออกพื้นที่ดำเนินการจ่ายวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 1/2562 ให้แก่สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ อำเภอศรีธาตุ... Read more

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสิ…

07-12-2561 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร จำนวน... Read more

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

07-12-2561 Hits:21 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่จ่ายวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ให้เเก่อาสาปศุสัตว์ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย และทำลายซื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง... Read more

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

07-12-2561 Hits:32 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอออกพื้นที่จ่ายวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย รอบที่ 1/2562  ... Read more

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายวัฒนา วุฒิชาติ …

07-12-2561 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายวัฒนา วุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ไปบันทึกรายการนานาสาระฯที่ ร้านนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง... Read more

วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว…

07-12-2561 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ งานประจำปี 2561 ประกอบด้วย ไก่ไข่... Read more

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายสิธิชัย จินดาหล…

04-12-2561 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

03-12-2561 Hits:38 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ร่วมตรวจสอบขออนุญาตใช้สถานที่เล่นพนันชนไก่ (ต่ออายุ) ประจำปี 2562 ณ... Read more

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

03-12-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน หมู่ 6 ตำบลหนองอ้อ... Read more

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว…

27-11-2561 Hits:44 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุดรธานี ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ อบต.บ้านแดง... Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. น…

23-11-2561 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวดารารัตน์ ศรีอุดร ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์... Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว…

23-11-2561 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม นำโดย นายอำนาจ นรสาร ปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม ร่วมกับ... Read more

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว…

23-11-2561 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง ดำเนินการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนสังกัด ตชด.และ สพฐ... Read more

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว…

21-11-2561 Hits:49 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกฝึกอบรมนักเรียน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2562 จำนวน... Read more

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสรรเสริญ เจร…

21-11-2561 Hits:33 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ ดำเนินงานจัดฝึกอบรมให้ความรู้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน แก่ครูผู้รับผิดชอบ จำนวน... Read more

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว…

21-11-2561 Hits:35 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน และครู ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2562... Read more

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว…

21-11-2561 Hits:50 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายอัษฐพล ปริย…

21-11-2561 Hits:44 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  นายอัษฐพล ปริยวงศ์สกุล และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์​อำเภอ​เพ็ญ​ ออกตรวจสอบ​ร้านขายอาหารสัตว์​ในพื้นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news62/n62-29/{/gallery} Read more

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัต…

13-11-2561 Hits:53 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตามโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวและมอบเวชภัณฑ์แก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news62/n62-28/{/gallery} ... Read more

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพ…

08-11-2561 Hits:51 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดูแลสุขภาพ ให้แก่สุนัขแมวในโรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม... Read more

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

06-11-2561 Hits:43 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน โดยนายชาญวิทย์ ทองแสน ออกดำเนินการSwab ไก่งวงของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านหนองสระหนาย... Read more

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00…

05-11-2561 Hits:73 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโสรักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:45 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ อบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และประสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ แก่หัวหน้าส่วนราชการ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอศรีธาตุ... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:35 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อชี้แจงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ... Read more

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่ม…

02-11-2561 Hits:44 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK-E)... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ…

02-11-2561 Hits:29 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ร่วมดำเนินการแก้ปัญหากลิ่นรบกวนจากการเลี้ยงปศุสัตว์และกลิ่นรบกวนจากเหตุอื่นๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมเขตฯ... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:38 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤศจิกา​ยน และประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2562... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:36 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤศจิกา​ยน และประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2562... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้ความรู้เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร... Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

02-11-2561 Hits:32 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2561 และประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี2562... Read more

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

02-11-2561 Hits:41 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเครื่องอัดฟางให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านยวด โดยท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านยวด อำเภอสร้างคอม... Read more

วันที่​ 1 พฤศจิกายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสั…

02-11-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 1 พฤศจิกายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออกตรวจผู้​ประกอบ​การค้าเนื้อ ตลาดนัดคลองถม​ พื้นที่​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ จังหวัด​อุดรธานี​ {gallery}/news62/n62-15/{/gallery} Read more

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุ…

01-11-2561 Hits:33 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานประชุมชี้แจง เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ... Read more

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

01-11-2561 Hits:33 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ​ จัดอบรมเกษตรกร​ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย​ เรื่องการควบคุมป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร​ ณ ​ห้องประชุมพุตตาล​ ชั้น2... Read more

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

31-10-2561 Hits:38 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

30-10-2561 Hits:38 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ฝึกอบรมตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และตัวแทนผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

26-10-2561 Hits:47 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า... Read more

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

16-10-2561 Hits:45 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีโนนแดง บ้านลานเต ม.7... Read more

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น…

12-10-2561 Hits:42 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย กรอกยาถ่ายพยาธิ... Read more

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

10-10-2561 Hits:53 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงา…

10-10-2561 Hits:45 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ออกตรวจติดตามการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ปี 2562 ณ พื้นที่อำเภอศรีธาตุ... Read more

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเ…

10-10-2561 Hits:41 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ นำโดย นายกวีไชย มูลทรา ลงพื้นที่ให้ความรู้แนะนำ การทำวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์... Read more

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จัง…

09-10-2561 Hits:52 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้…

05-10-2561 Hits:32 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว เข้าเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อน้องฟ้าฟาร์ม ของนายบัญชา-นางสาวฉันทนี โคตโคตร เลขที่ 165... Read more

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จัง…

05-10-2561 Hits:57 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จัง…

04-10-2561 Hits:52 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

25-09-2561 Hits:45 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เทศบาลตำบลกุดจับ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า... Read more

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

19-09-2561 Hits:55 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

19-09-2561 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านนามั่ง ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

17-09-2561 Hits:43 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่​ 13 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัต…

13-09-2561 Hits:58 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 13 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 5... Read more

วันที่​ 12 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัต…

12-09-2561 Hits:77 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 12 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 11... Read more

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ปฏิบัติ…

12-09-2561 Hits:50 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ได้ปฏิบัติงานทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก ตามโครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 1- 10 กันยายน 2561... Read more

วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

11-09-2561 Hits:89 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัว web application “UDON... Read more

วันที่​ 10 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัต…

10-09-2561 Hits:67 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่​ 10 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ ในพื้นที่​หมู่​ที่ 9... Read more

วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

10-09-2561 Hits:46 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่​ 7 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว…

07-09-2561 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 7 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 6... Read more

วันที่ 7 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงา…

07-09-2561 Hits:89 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 7 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว ออกตรวจเยี่ยมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มย่อย ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการกลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน... Read more

วันที่​ 6 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว…

06-09-2561 Hits:81 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่​ 6 กันยายน​ 2561 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​หนอง​วัว​ซอ​ ออก​ปฏิบัติงาน​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปาก​เเละ​เท้า​เปื่อย​ รอบ​ที่ 3/2561​ พื้นที่​หมู่​ที่ 6... Read more

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

06-09-2561 Hits:36 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

05-09-2561 Hits:55 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว มอบหมาย นายธีรภัทร์ ภิรมย์เชย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแก่กลุ่มเกษตรกรแม่บ้าน... Read more

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

05-09-2561 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความรู้แนะนำและมอบใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี {gallery}/news61/n61-128/{/gallery}... Read more

วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

04-09-2561 Hits:67 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ…

04-09-2561 Hits:60 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์ธเนศ …

31-08-2561 Hits:47 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับนายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ... Read more

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์ธเนศ …

24-08-2561 Hits:111 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์การบริการส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี... Read more

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

23-08-2561 Hits:46 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

21-08-2561 Hits:57 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

20-08-2561 Hits:79 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดย นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และคณะข้าราชการ... Read more

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

17-08-2561 Hits:98 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

17-08-2561 Hits:175 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ/ ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์/กรมประมง/กรมวิชาการเกษตร ร่วมดำเนินการ เข้าตรวจสอบ ร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ... Read more

วันที่ 17 สงหาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น…

17-08-2561 Hits:62 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 17 สงหาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง ร่วมกับชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ กรมประมง... Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15 …

17-08-2561 Hits:66 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15 .00 น... Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.0…

17-08-2561 Hits:55 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์... Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 - 17.3…

17-08-2561 Hits:85 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 - 17.30 น. ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์/... Read more

นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสา…

17-08-2561 Hits:69 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ มอบหมายให้ นายสรรเสริญ เจริญตะคุ... Read more

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

15-08-2561 Hits:61 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

10-08-2561 Hits:84 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ... Read more

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

09-08-2561 Hits:52 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลอูบมุง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอูบมุง ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า... Read more

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

09-08-2561 Hits:50 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์   จำนวน... Read more

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

09-08-2561 Hits:54 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์   จำนวน... Read more

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

08-08-2561 Hits:60 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการ 1... Read more

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

07-08-2561 Hits:76 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการ 1... Read more

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่อาสาปศุ…

07-08-2561 Hits:65 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค กระบือ ณ... Read more

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

07-08-2561 Hits:97 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดป่าโคกลาด... Read more

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ…

03-08-2561 Hits:70 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ (Monitoring Plan) ตับสุกร... Read more

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

02-08-2561 Hits:85 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์และแจกเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ในคลินิกปศุสัตว์ โครงการออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่... Read more

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

01-08-2561 Hits:65 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงแหว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค... Read more

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

26-07-2561 Hits:72 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พื้นเมือง กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 2... Read more

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

20-07-2561 Hits:86 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ณ... Read more

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

19-07-2561 Hits:57 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี อบรมเกษตรกรตามโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกร เพื่อการป้องกันโรคและการประเมินสถานะโรค PRRS... Read more

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัต…

18-07-2561 Hits:79 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

  วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นำโดย นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์... Read more

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลโนนหวาย…

17-07-2561 Hits:65 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนหวาย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ... Read more

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

16-07-2561 Hits:68 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร... Read more

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

16-07-2561 Hits:65 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามกีฬาชนไก่คาราบาวแดง... Read more

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

16-07-2561 Hits:55 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร... Read more

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัต…

16-07-2561 Hits:87 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต เข้าสุ่มเก็บปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกร เพื่อตรวจหาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ จำนวน... Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

12-07-2561 Hits:50 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหานโดยนายชาญวิทย์ ทองแสน เป็นวิทยากรตามโครงการสร้างทักษะอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยด้านปศุสัตว์ ภาคเช้า ที่บ้านบ่อปัทม์... Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

12-07-2561 Hits:74 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 จำนวน... Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

11-07-2561 Hits:58 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลพันดอน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ณ... Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

11-07-2561 Hits:49 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร... Read more

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานปศุสัต…

05-07-2561 Hits:88 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์สัตว์ สร้างรายได้และลดต้นทุน การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร... Read more

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

05-07-2561 Hits:76 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหนองหาน และเพ็ญ เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะสุกร... Read more

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จั…

03-07-2561 Hits:93 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วย DHHU ศรีธาตุ และชมรมสัตวแพทย์อุดรธานี ปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว... Read more

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

01-07-2561 Hits:95 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อโรคหาโรคแท้งติดต่อ โรควัณโรค... Read more

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ปศุสัตว์อำเภอศรี…

29-06-2561 Hits:115 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุมอบหมายให้ นายธนากร ประสมศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย... Read more

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสั…

28-06-2561 Hits:299 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์... Read more

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

26-06-2561 Hits:97 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำโสม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก จัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ตำบลบ้านหยวก... Read more

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

26-06-2561 Hits:85 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี... Read more

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

26-06-2561 Hits:82 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกู่แก้ว จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 10 คน ณ... Read more

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

22-06-2561 Hits:81 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมจัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์... Read more

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

22-06-2561 Hits:145 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (โคนม) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองวัวซอ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ... Read more

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

22-06-2561 Hits:118 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ตำบลสีออ โดยได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงและการสุขาภิบาลโคเนื้อ โรคที่สำคัญในโคเนื้อและการป้องกันรักษา... Read more

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

22-06-2561 Hits:89 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ อำเภอโนนสะอาด... Read more

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

21-06-2561 Hits:77 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์) อำเภอหนองวัวซอ... Read more

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นา…

21-06-2561 Hits:83 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุส…

14-06-2561 Hits:111 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 14 มิถุนายน 2561     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์... Read more

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์…

14-06-2561 Hits:87 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย (ปศุสัตว์ OK)... Read more

นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสา…

13-06-2561 Hits:70 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ปศุสัตว์อำเภอวังสามหมอ... Read more

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

04-06-2561 Hits:95 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม... Read more

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จ…

24-05-2561 Hits:96 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับอำเภอน้ำโสม ได้ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ บริการงานด้านปศุสัตว์ ในเขตท้องที่บ้านนาเก็น ตำบลหนองแวง... Read more

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

24-05-2561 Hits:320 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดคอกไก่ไข่ คอกไก่พื้นเมือง คอกเป็ดเทศ (เครือข่าย ศพก.)... Read more

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อ…

23-05-2561 Hits:91 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม รอบที่ 2/2561 บ้านโนนสมบูรณ์... Read more

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำ…

13-03-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุงโคเนื้อ ตรวจการตั้งท้องโค โครงการลดพื้นที่ทำนาเพื่อประกอบอาชีพปศุสัตว์(โคเนื้อ) ในพื้นที่ ม.7 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เกษตกรจำนวน 5 ราย {gallery}/news62/n62-123/{/gallery}

Read more

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพ…

13-03-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี {gallery}/news62/n62-122/{/gallery}

Read more

วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 น.สพ. อุเทน หมั…

13-03-2562 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 น.สพ. อุเทน หมั่นจิตร เก็บตัวอย่างเลือด   ซีรั่ม อุจจาระ ในแพะ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสำรวจและเฝ้าระวังปัญหาเรื่องสุขภาพ จำนวน 4 ฟาร์ม รวมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบโรค Brunella และCAE ของแพะศูนย์การเรียนรู้บ้านตาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี {gallery}/news62/n62-121/{/gallery}

Read more
 
 

salary3  07mail eoperation 08IDP icon accenergy   regislives book gov  icon chang fram

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

188421
วันนี้วันนี้243
เมื่อวานเมื่อวาน240
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้170
เดือนนี้เดือนนี้4711
รวมรวม188421
Highest 07-01-2018 : 282