รายงานจำนวนปศุสัตว์ประจำปี 2561

รายงานจำนวนปศุสัตว์ประจำปี 2560

รายงานจำนวนปศุสัตว์ประจำปี2559

รายงานจำนวนปศุสัตว์ประจำปี 2558

รายงานจำนวนปศุสัตว์ประจำปี 2557

รายงานจำนวนปศุสัตว์ประจำปี 2556

รายงานจำนวนปศุสัตว์ประจำปี 2555

ร้านขายอาหารสัตว์ในจังหวัดอุดรธานี