n112

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดสว่างจอมศรี และวัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านจอมศรี ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 16 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 6 ตัว รวม 10 ตัว แมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวม 6 ตัว รวมทั้งสิ้น 16 ตัว