n111

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลอูบมุง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอูบมุง ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 3 ตัว รวม 7 ตัว แมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 6 ตัว รวม 8 ตัว รวมทั้งสิ้น 15 ตัว