n105

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดป่าโคกลาด บ้านลาดทอง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 38 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศเมีย 2 ตัว แมว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวม 9 ตัว