n57

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกปฏิบัติงาน พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 3/2561 อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี พ่นยาฆ่าเชื้อคอกไก่ไข่ โรงเรียนบ้านดอนบาก คอกไก่เกษตรกร และสถานที่ฆ่าสัตว์ปีกรายย่อย