n56

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ตรวจติดตามตรวจต่ออายุ ร้านซีพีหมูสด สะอาด ปลอดภัย, เอ็ม.ที.เนื้อหมูอนามัย สาขาตลาดบ้านห้วย และร้านหมูณัฐ24ชั่วโมง สาขาตลาดหนองบัว และมอบป้ายปศุสัตว์ OK ให้ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขา อุดรธานี 1,2, เบทาโกรช้อป 1,2