n5

วันที่ 1-12 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ งานประจำปีทุ่งศรีเมือง 2562 ณ ลานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี