n10

วันที่ 5 ตุลาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งฝนออกรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่1/2565 ในพื้นที่ ม.11 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี จำนวน 2 ฟาร์ม