n20

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ หน่วย HHU ผู้นำหมู่บ้าน อาสาปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ หมู่ 2,5,6,7,9,10,11 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สัตว์ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 700 ตัว