n23

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ (NEW NORMAL) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564 ณ สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี