n14

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 2/2565 ที่ บ.ดอนกลอย ม.1,7 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี จำนวนโคที่ได้รับการฉีดวัคซีน 83 ตัว เกษตรกร 14 ราย