n106

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค กระบือ ณ บ้านยวด หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี