n116

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี​ ​และหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน​​สุนัข-แมว บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการตรวจสุขภาพสัตว์ บริการแจกวัคซีนเวชภัณฑ์ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข- แมว จำนวน 27 ตัว แบ่งเป็น สุนัข จำนวน 21 ตัวเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 15 ตัว แมว เพศเมีย จำนวน 6 ตัว บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว รวม 76 ตัว แบ่งเป็น สุนัข จำนวน 62 ตัว แมว จำนวน 14 ตัว