n7

วันที่ 20 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ มอบป้ายปศุสัตว์ OK รับรองไข่ปลอดภัย ให้กับตลาดสดเทสโก้โลตัส สาขาเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี