n2

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอได้รับแจ้งจาก นายเทวิน ประทุมลัย ที่อยู่ 230 หมู่ที่ 1 ต. หมากหญ้า อ. หนองวัวซอ ได้มีสุกรที่เลี้ยงไว้ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 2 ตัว น้ำหนักประมาณ 60 กก. จึงเข้าทำการตรวจสอบ สอบสวนโรค พบว่ามีสุกรในฟาร์ม ดังนี้ แม่พันธุ์ 13 แม่ ,พ่อพันธุ์ 1 ตัว ลูกสุกร 46 ตัว, สุกรขุน 61 ตัว รวมทั้งสิ้น 101 ตัว และได้ทำการเก็บตัวอย่างเลือด จำนวน 5 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป