n97

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.ที่ 24 และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี เข้าจับกุมโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ในเขตพื้นที่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โรงฆ่าสุกร จำนวน 2 ราย ส่งให้สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ดำเนินคดีต่อไป

n96

วันที่ 22 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด จัดอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 มีอาสาปศุสัตว์ เข้ารับการอบรม จำนวน 21 ราย ณ ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

n94

วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแสง ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 8 ตัว แมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 10 ตัว รวม 25 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 32 ตัว แมว 19 ตัว รวม 51 ตัว

n95

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายเฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด ออกให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโนนจำปา อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยมีกระบือของสมาชิกกลุ่มออกลูกแฝด พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ฉีดยาบำรุงให้กับแม่กระบือและลูกกระบือด้วย

n93

วันที่ 15 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านอุ่มจาน ม.8 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โดยร่วมประชุมสัญจรผู้นำท้องที่ท้องถิ่น มอบถุงยังชีพให้ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ชี้แจงงานด้านปศุสัตว์ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บริการน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกและยาฉีดกำจัดพยาธิภายใน-ภายนอกสุนัขและแมว มีผู้ได้รับการบริการจำนวน 65 คน

เนื้อหาอื่นๆ...