n113

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดป่าสามัคคีธรรม หมู่ที่ 7 บ้านหมูม่น ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 14 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 7 ตัว รวม 10 ตัว แมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว รวม 4 ตัว รวมทั้งสิ้น 14 ตัว