n95

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามกีฬาชนไก่คาราบาวแดง ต.หนองวัวซอ และสนามกีฬาชนไก่ ต.หนองบัวบาน อ. หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี