n91

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 จำนวน 10 ราย ณ ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี