n12

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองวัวซอ ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจสุขภาพ พร้อมฉีดยาบำรุงยาถ่ายพยาธิ ให้แก่โคตามโครงการธนาคารโค-กระบือฯ จำนวน 30 ตัว ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้ออุดรธานี ณ กุดหมากไฟ เลขที่ 211 หมู่ 2 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี