n13

"ปศุสัตว์อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การปศุสัตว์ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ” วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง ปฏิบัติงานรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 3/2565 ณ บ.ดงสำราญชัย ม.7 ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เกษตรกร จำนวน 25 ราย