n8

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายไข่สด ตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) Lotus's สาขาบ้านถ่อน, Lotus's สาขาบ้านเลื่อม, Lotus's สาขาบ้านบ่อน้ำ, Lotus's สาขาตลาดแม่ยุพิน, Lotus's สาขาสามพร้าว และLotus's สาขาหนองบุเพื่อให้ได้สถานที่จำหน่ายที่สะอาด ผลิตจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารตกค้าง