n10

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นางวนิดา  กิตติจารุภักดี  ปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี  พร้อมด้วยนางเกษร  เหนือเก่ง  พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์  ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ  และโรคลัมปี สกิน  ให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการด้านสุขภาพ ณ บ้านกงพาน  หมู่ที่ 8  ต.พันดอน  บ้านไผ่  หมู่ 1  ต.ตูมใต้  และ บ้านห้วยกองสี  หมู่ 6  ต.ตูมใต้  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี