n107

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการ 1 วัน 1 วัด ในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดสว่างดงยาง บ้านดงยางพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 5 ตัว แมว เพศเมีย 4 ตัว รวม 11 ตัว