n108

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ ออกบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการ 1 วัน 1 วัด ในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดศรีสระเกดวนาราม บ้านนาพัง หมู่ที่ 5 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 12 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 5 ตัว แมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว รวม 12 ตัว