n129

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมออกรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี” ซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ ทางช่องโฮมเคเบิลทีวีอุดรธานีช่องวัน สถานีวิทยุคลื่น FM 93.75 Mhz สวท.อุดรธานี และเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) ร่วมกับ นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา ตัวแทนจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี คุณกุลธิดา ทอนมณี ตัวแทนจาก ทสจ.อุดรธานี

โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้

- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562

- การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

- ความคืบหน้า โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง จังหวัดอุดรธานี

- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

- การจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศ

ดำเนินรายการโดย นางสาวมงกชกร ศรีโพธิ์ ประสานและอำนวยการผลิตโดย นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ณ บริษัทโฮมเคเบิล ทีวี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี