n1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายสัตวแพทย์รัชพล สืบพรหม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี พร้อมกับนายพิทยากร อ้วนพรมมา ปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ร่วมกับตลาดนัดโค-กระบือศรีธาตุ ร่วมดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่ตลาดนัดโค-กระบือ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี